AFI Karlín

Praha 8 - Karlín | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
V roce 2012 vznikla na Karlíně nová občanská iniciativa - Stop výstavbě AFI KARLÍN BUSSINES CENTRA. Její název sám o sobě dostatečně vyjadřuje, proč byli místní občané donuceni spojit síly a vydat se do boje proti nové megalomanské výstavbě pod památným vrchem Vítkova. Občané chtěli dosáhnout veřejné debaty nad tím, jak by měl prostor Karlína vypadat. Jednou z největších akcí, kterou se jim podařilo uspořádat, byl benefiční koncert. Na svou stranu získali i radnici Prahy 8. Zabránit realizaci nechtěného projektu se zatím nepovedlo.

Jak se z Crystalu stalo AFI

Administrativní palác má vzniknout na pozemku bývalého Karlínského vojenského hřbitova. Jsou zde pochováni padlí z mnoha bitev, i z napoleonských válek.[1] V 70. letech 19. století zde byl i hřbitov evangelický. Po zrušení hřbitova nebyla řada ostatků přenesena jinam, na jejich místě byly umístěny výrobní haly.[2]

V roce 2002 bylo vydáno stavební povolení pro stavbu s názvem Crystal.[3] Projekt Crystal byl v roce 2007 prodán společnosti AFI Europe.

Prvním projektem z roku 2008 měl být polyfunkční dům Tulipa. Ten v roce 2009 prošel zjišťovacím řízením. Plánováno bylo 288 bytových jednotek, administrativní a obchodní plochy a restaurace. K nim mělo patřit 359 parkovacích míst. Podle územního plánu se mělo stavět na ploše všeobecně smíšené a z části na izolační, městské a krajinné zeleni (tu měl alespoň zčásti zachovat park). Aby se obří stavba do územního plánu vešla, úpravou č. 661 se jedním jediným úředním rozhodnutím bez účasti veřejnosti zvýšil kód míry využití území. Přesto všechno dospěl magistrát k závěru, že tento záměr nemusí být dále posuzován.

Developerovy plány byly smělejší. V roce 2012 podal žádost o změnu územního rozhodnutí. Z původní futuristické budovy neurčitého mnohohranu se stala ještě arogantnější motýlí křídla, která absolutně nehodlala respektovat svoje okolí. Původní zástavba se rozšířila o desítky metrů čtverečních (na dnešní téměř 30. 000 m2) a také se zcela změnil poměr mezi obytnou a administrativní funkcí ve prospěch kanceláří. V budově má pracovat 2000 lidí a má pro ně vzniknout asi 300 parkovacích míst. Obyvatelé se proto oprávněně obávají nárůstu automobilové dopravy, hluku, znečištění ovzduší a narušení klidného charakteru rezidenční části Karlína. Během územního řízení sepsali místní také petici[4], kterou podpořilo 2 500 lidí. Bohužel nebyli se svou snahou úspěšní. Proti vydanému rozhodnutí podali místní odvolání.

Soud dal místním za pravdu a stavba pokračuje

Ačkoli se místním podařilo získat i podporu Prahy 8, jejíž zastupitelé v květnu 2012 revokovali původní usnesení, investorský záměr nebyl zastaven. Jediná možnost spočívala v podání správní žaloby, neboť odvolání pražský magistrát zamítl. S žalobou místní uspěli.[5] Městský soud v Praze mj. řekl: „Stavební úřad by se tak zbavoval své aktivní role v rozhodovacím procesu a jeho role by v krajním případě byla zredukována ad absurdum na pouhý sběr dat (vyjádření, posudků a stanovisek) a pozdější deklarování závěrů dotčených orgánů státní správy cestou formálního vydání rozhodnutí na jejich základě. Je zřejmé, že takovou pasivní roli stavebnímu úřadu zákon nepřisuzuje.“ Přes tento úspěch si magistrát znovu dovolil zamítnout rozhodnutí o odvolání, a to v únoru 2015.

Místní byli donuceni podat žalobu znovu. Městský soud bohužel doposud nerozhodl. Stavitel ale svoje práce na pozemku nepozastavil.

 


[1]http://praha.idnes.cz/v-karline-odhalili-hroby-vojaku-z-doby-marie-terezie-fyh-/praha-zpravy.aspx?c=A131116_2000900_praha-zpravy_bur

[2] http://www.karlinsobe.cz/kauzy/stop-afi/

[3] http://www.karlin.cz/reference?id=23http://

[4]http://www.petice24.com/proti_vystavb_afi_karlin_business_centre

[5]http://www.karlinsobe.cz/obcanska-iniciativa-obyvatel-karlina-uspela-s-zalobou-proti-vystavbe-administrativniho-centra/

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu