AFI Karlín

Praha 8 - Karlín | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 8.10.2020
Foto: Jan Losenický
V roce 2012 vznikla na Karlíně nová občanská iniciativa - Stop výstavbě AFI KARLÍN BUSSINES CENTRA. Její název sám o sobě dostatečně vyjadřuje, proč byli místní občané donuceni spojit síly a vydat se do boje proti nové megalomanské výstavbě pod památným vrchem Vítkova. Občané chtěli dosáhnout veřejné debaty nad tím, jak měl prostor Karlína vypadat a komu měl sloužit. Místní uspořádali benefiční koncert, sepsali petici, dokonce opakovaně podali správní žalobu proti znepokojivým schvalovacím procesům stavebního úřadu a na svou stranu získali i radnici Prahy 8. Zabránit realizaci projektu se jim ale nepovedlo.

Jak se z Crystalu stalo AFI

Administrativní palác měl vzniknout na pozemku bývalého Karlínského vojenského hřbitova, kde jsou byli pochováni padlí z mnoha bitev, i z napoleonských válek.[1] V 70. letech 19. století zde byl i hřbitov evangelický. Po zrušení hřbitova nebyla řada ostatků přenesena a na jejich místě byly umístěny výrobní haly.

V roce 2002 bylo vydáno stavební povolení pro stavbu s názvem Crystal.Projekt Crystal byl v roce 2007 prodán společnosti AFI Europe.

Prvním projektem z roku 2008 měl být polyfunkční dům Tulipa. Ten v roce 2009 úspěšně prošel zjišťovacím řízením EIA, jež posoudilo vliv záměrů na životní prostředí. Plánováno bylo 288 bytových jednotek, administrativní a obchodní plochy a restaurace. K nim mělo patřit 359 parkovacích míst. Podle územního plánu se mělo stavět na ploše všeobecně smíšené a z části na izolační, městské a krajinné zeleni (kterou měl alespoň zčásti zachovat park). Aby se obří stavba do územního plánu vešla, úpravou č. 661 se jediným úředním rozhodnutím bez jakékoli účasti veřejnosti zvýšil kód míry využití území. I přesto ale magistrát dospěl k závěru, že tento záměr nemusí být dále posuzován.

Developerovy plány však byly ještě smělejší. V roce 2012 podal žádost o změnu územního rozhodnutí, tedy tzv. „změnu stavby před jejím dokončením.“ Z původní futuristické budovy neurčitého mnohohranu se stala ještě arogantnější motýlí křídla, která nehodlala respektovat svoje okolí. Původní zástavba se tak rozšířila o desítky metrů čtverečních a ze smíšené stavby s obytnou a administrativní funkcí se stala čistě kancelářská a komerční budova s obchody. Zatímco původně tak byl prostor určen pro zástavbu s maximální užitnou plochou 9100 m2 a počítal se značným podílem obytné plochy, developer patrně změnil názor a dnešní prostor 22 990 m2 nabízí k pronájmu pouze firmám. Místní s touto změnou nesouhlasili, jelikož tušili celou řadu problémů: nárůst automobilové dopravy, hluk, znečištění ovzduší, narušení klidného charakteru rezidenční části Karlína a nevhodné umístění v těsném sousedství Základní a mateřské školy Lyčkovo náměstí.

Ke změně architektonického plánu zpracoval Národní památkový úřad odborné vyjádření, které projekt odmítalo. Jak uvádí Andrea Holasová, mluvčí tohoto ústavu, NPÚ především vadil fakt, že by nový objekt vůbec nerespektoval pravoúhlý, blokový charakter starého Karlína a díky svému organickému tvaru by byl pro Karlín cizorodým prvkem. Měřítko a uplatněné diagonály v půdoryse stavby, spolu s centrální pozicí na ulici Pernerově by budově dávaly dominantní charakter, který by konkuroval sousední budově školy a vytvářel kompozičně nevyvážený urbanistický celek. Nicméně i přes tyto argumenty památkový odbor magistrátu změnu bez problému schválil a urbanistický kontext Karlína zachován být neměl.

Místní v čele s koalicí Karlín sobě o.s., Rodiče Smysluplné školy, o.s. a organizací Divoké matky reagovali v dubnu roku 2012 zorganizováním happeningové akce „Divoce proti AFI,“ kterou přišlo podpořit více jak 2000 lidí, a sepsali i petici[4], kterou podepsalo 2 500 lidí. Dokonce se jim podařilo na svou stranu získat i zastupitelstvo MČ Praha 8, které jednohlasně revokovalo své původní rozhodnutí a postavilo se tak na stranu místních občanů. Podrobnosti se dočtete například ZDE>>>.

Soud dal místním za pravdu, ale stavba pokračovala

Rada MČ Praha 8 sice byla oficiálně na straně občanů, nicméně další kroky už nepodnikla. Zbývalo tak počkat na vyjádření pražského magistrátu, který ale odvolání zamítl. Místní proto podali roku 2013 správní žalobu k Městskému soudu, který ji uznal a celý projekt vrátil zpět MHMP k dalšímu projednání. Hlavní problém místní shledávali ve skutečnosti, že stavební úřad MČ Praha 8 neumožnil obyvatelům okolní zástavby se k novému plánu stavby dostatečně vyjádřit. Navíc úřad ignoroval veškeré námitky s odkazem na fakt, že už je někdo jiný hodnotil a nebyl sám ochotný se záležitostmi aktivně zabývat a posuzovat je, což, jak shledal Městský soud, je role, kterou mu zákon ukládá: Stavební úřad by se tak zbavoval své aktivní role v rozhodovacím procesu a jeho role by v krajním případě byla zredukována ad absurdum na pouhý sběr dat (vyjádření, posudků a stanovisek) a pozdější deklarování závěrů dotčených orgánů státní správy cestou formálního vydání rozhodnutí na jejich základě. Je zřejmé, že takovou pasivní roli stavebnímu úřadu zákon nepřisuzuje.“ Bohužel i přes tento úspěch si magistrát při dalším projednání znovu dovolil zamítnout rozhodnutí o odvolání, a to v únoru roku 2015.

Místní byli donuceni podat žalobu znovu, nicméně soudní proces neměl odkladnou pravomoc a stavba tak pokračovala i nadále. Koalice proto ještě začátkem roku 2016 podala urgenci k žalobě, nicméně rozhodnutí nepřišlo zavčas a AFI Karlín se i přes veškerou kontroverzi dočkal své kolaudace začátkem roku 2018 a roky trvajícím, vleklým vyjednáváním unavené občanské spolky tak byly nakonec svůj boj nuceny vzdát a s cizorodým motýlem se smířit.2

Zelená architektura, teorie a praxe

Dnes se AFI Karlín pyšní prestižní certifikací BREEAM Excellent a to mimo jiné díky unikátní zelené fasádě tvořené dle slov developera až 40 000 živými rostlinami, která má budovu izolovat, vytvářet v jejím okolí kyslík, ochlazovat v létě své okolí a vylepšit akustické podmínky v okolí.

Ačkoliv Marie Foltýnová ze sdružení Karlín sobě bydlící v těsné blízkosti motýla přiznává, že hluk ze zvýšené automobilové dopravy nakonec takovým problémem není, dodává, že je přinejmenším úsměvné, že tyto samozavlažovací zahrady nejednou zcela uschly a musely být zasazeny znovu.

Dle slov developera má mít budova také inteligentní systém klimatizace a externí, elektronicky ovládané rolety, které by měly poskytovat vizuální a fyzický komfort uživatelům a zároveň šetřit celkovou spotřebu energie. Nicméně si dnes lidé pracující uvnitř na tento centrálně ovládaný systém stěžují: rozhodne-li se budova ráno zatopit, nelze otevřít jediné okno a rozhodne-li se budova naopak odpoledne spustit na plný plyn klimatizaci, není před ní úkrytu, dodává Foltýnová.

Organický tvar budovy, se kterým přišlo studio CMC architects, je tedy možná v duchu snahy o vytvoření trvale udržitelné, tzv. zelené architektury, nicméně tato mohutná, slovy developera, „přátelská tvář,“ není v žádném případě v urbanistickém duchu Karlína a místní si na ni dodnes zvykají.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu