Jedinečná alej v Radkově byla hlavním námětem jednání v Ostravě

19.5.2017 - OSTRAVA | Články
Publikace o radkovské aleji
Marcela Klemensová
Počátkem května se starosta obce Radkov Petr Dubový, zástupce spolku Radkov Tomáš Skalík a Marcela Klemensová ze spolku Arnika – Centrum pro podporu občanů sešli s představiteli kraje, krajského úřadu a krajské správy silnic. Zúčastnění se shodli na tom, že komunikaci mezi Radkovem a Dubovou by i v budoucnu měly lemovat stromy. V následující debatě o způsobu řešení, zajištění finančních prostředků a souladu s platnými zákony a technickými normami se ale projevily rozdílné priority a přístupy k jejich prosazování. 

"Nejlepší, nejjednodušší a hlavně nejrychlejší bude zahájit neprodleně novou výsadbu a ošetření stávajících stromů. Tím, že  se dosadí nové stromy mezi stávající, žádná další pevná překážka nevznikne", řekla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí,  Jarmila Uvírová.

 

Jan Filgas, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství přislíbil  zpracování plánu pro obnovu a údržbu radkovské aleje. Správní řízení, ve kterém může být uložena náhradní výsadba, je ale  v kompetenci obecního úřadu. K zásahu do registrovaného VKP, kterým alej je, pak vydává stanovisko odbor životního prostředí městského úřadu ve Vítkově.

 

Z komentáře náměstka hejtmana pro dopravu – Jakuba Unucky vyplynulo, že radní nebude podporovat obchvat, ale úpravy a dopravní omezení na stávající komunikaci, ke kterým by ale patřily i výsadby nových stromků. „Výstavba obchvatu, který bude stát desítky miliónů korun, by při vší úctě a pokoře ke staletým stromům, byla zatím nefér vůči ostatním obcím v kraji. Pokud je našim cílem záchrana aleje jako jedinečného a krajinného prvku s rostoucími stromy, je toho možné dosáhnout daleko jednodušeji a levněji. Myslím si, že nejprve musí dojít ke shodě na tom, že alej mají tvořit živé a rostoucí stromy, nikoliv trouchnivějící pahýly. Pak musíme zpracovat dlouhodobý (na desítky let dopředu) plán obnovy aleje, zahrnující jak údržbu, tak výsadbu stromů nových. Mým úkolem, ke kterému se hlásím, je vymyslet způsob, jak umožnit výsadbu nových stromů ve stávající linii aleje.   Tomu totiž brání bezpečnostní legislativa, která zakazuje výsadbu blízko okraje silnice. Ihned po jednání jsem v této věci oslovil právní kancelář Frank Bold, která je ekologickým sdružením velmi blízká. Věřím, že se rychle podaří to správné řešení nalézt a chybějící stromy sázet co nejdříve“, dodal Jakub Unucka.

 

Podle všeho by  se ani zástupci  Správy a údržby silnic Moravskoslezského kraje,  středisko Opava nebránili nařízené náhradní výsadbě za pokácené stromy. Pro obec Radkov, kterou na jednání zastupoval starosta  Petr Dubový, je prioritou propojit dva sídlení útvary Radkov – Dubová „klidovou komunikací“ určenou pro pěší a cyklisty. Obchvat aleje je v územním plánu obce.

 

letecky snimek    IMG 3383a

Alej je spojnicí mezi dvěma sídelními útvary. Staleté lípy jsou však na sklonku svého života. Foto: Kateřina Skalíková

 

 „Náhradní výsadbu lze uložit pouze v rozhodnutí o povolení ke kácení stromů a  v předchozích rozhodnutích náhradní výsadba stanovena nebyla. My ale nechceme   čekat na další řízení o povolení ke kácení. Vlastník pozemku (správa silnic)  by mohl vysázet na vhodná místa vzniklá vykácením a  rozpadem letitých  lip nové stromky i z  vlastní iniciativy anebo na základě výzvy a ve spolupráci s  jinými subjekty (obec Radkov, spolek). Zlepšení provozu na  stávající komunikaci v úseku mezi Radkovem a Dubovou pomohla už dříve realizovaná opatření (výhybny, dopravní značení) a další možnosti jsou velmi omezené.  Navíc to neřeší dopravní obslužnost do budoucna a lze  předpokládat, že v dohledné době tu budeme mít spor o kvalitu dopravního spojení Vítkov – Radkov - Melč znova. Pro nás je proto obchvat silnice  III/44337 stále ve hře“, říká Marcela Klemensová ze spolku Arnika.

 

Výstavba obchvatu aleje Radkov -  Dubová je politickým rozhodnutím, které v této chvíli přítomní radní nechtějí prosazovat. Arnika bude i nadále usilovat o zajištění komunikace všech zainteresovaných stran. Záměrem spolku  je vytvořit podmínky pro zahájení výsadby nových stromků v aleji a dále prosazovat stavbu obchvatu jako nejefektivnějšího řešení.

Více o aleji v Radkově

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu