Alej v Radkově má novou dopravní značku

1.12.2016 - Radkov, Vítkovsko | Novinky
Radkov - Dubová, vjezd do aleje. Foto: Kateřina Skalíková
Na vjezdu do aleje mezi Radkovem a Dubovou byla v těchto dnech instalována nová dopravní značka s dodatkovou tabulkou upozorňující na nedostatečný průjezdní profil. Průjezd silnicí lemovanou stromy v těsné blízkosti vozovky totiž vyžaduje od řidičů zvýšenou pozornost a ohleduplnost.

Stromy v historické aleji  Radkov – Dubová1)  jsou bezohlednými řidiči často poškozovány. Není výjimkou, že do aleje vjíždějí i nákladní automobily, i když  tu mají zákaz vjezdu. Značka by mohla stromům pomoci alespoň dočasně. Existenci aleje pro budoucí generace však  může zajistit  jen realizace obchvatu a ponechání cesty lemované stromy pěším a cyklistům.

Instalaci značky2)  stanovil Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb, v rámci správního řízení o   tzv. opatření obecné povahy. Úřad obdržel v této věci  podnět  Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska v Opavě. Podobný podnět však může příslušnému úřadu podat také občan.

Identické dopravní značení používají již několik let v německé spolkové zemi Meklenbursko – Přední Pomořany. Tam jsou aleje jako jedna  z turistických atrakcí součástí Německé alejové cesty3).

Znacka alejej - rujana

Dopravní značení v Německu: ostrov Rujána, 2015. Foto: Jan Losenický

 

1) Více o aleji v Radkově

2) Instalaci dodatkové tabulky Nedostatečný průjezdní profil v kombinaci s dopravní značkou Jiné nebezpečí umožňuje vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Vyhláška je účinná od ledna tohoto roku.

3) Více o alejích v Německu

Banner-stika

Sledujte nás: