Arnika a Aarhuská úmluva

29.10.2001 - PRAHA | Tiskové zprávy
Den před významnou mezinárodní událostí se v Praze představuje nové české ekologické sdružení ARNIKA(1). 30. října totiž vstoupí v platnost Aarhuská úmluva(2), která je pro ARNIKU a její program „Veřejnost a životní prostředí“ zásadní. V následujících dnech (možná tedy již 30.10.) má o ratifikaci úmluvy Českou republikou jednat i Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.
ARNIKA od svého založení 29. 9. 2001 rozšiřuje mezinárodní spolupráci – bude hostit část kanceláře mezinárodní sítě Health Care Without Harm a navázala spolupráci s Pesticide Action Network - Europe. Jednou z prvních významných akcí ARNIKY byla mezinárodní konference v Zahrádkách u České Lípy „Pesticidy a Stockholmská úmluva“ (23.- 25. října 2001) pro nevládní organizace ze střední a východní Evropy. „Je dobrým znamením, že evropské společenství neziskových organizací poctilo ARNIKU důvěrou a svěřilo nám koordinaci mezinárodní studie o pesticidech ve střední a východní Evropě. Na této konferenci se také přidaly nové nevládní organizace k Evropské pracovní skupině IPEN, kterou ARNIKA koordinuje,“ sdělil člen Užší rady sdružení ARNIKA RNDr. Jindřich Petrlík. Hlavní kampaní ARNIKY je v současné době „Budoucnost bez jedů“, která žádá uzákonění práva na informace o toxických látkách vypouštěných průmyslovými podniky do prostředí v podobě integrovaného registru znečišťování(3) a ratifikaci Stockholmské úmluvy(4) o perzistentních organických látkách – čili dioxinech, DDT, hexachlorbenzenu, PCB a dalších. Petici „Budoucnost bez jedů“ podpořilo k dnešnímu dni svým podpisem více než 6000 občanů. Se zavedením integrovaného registru znečišťování souhlasí i jinak k návrhům ekologů kritický ministr Miroslav Grégr.
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu