Arnika chce Moravskoslezský kraj bez jedů

28.11.2001 - OSTRAVA | Tiskové zprávy
Ostravská pobočka sdružení ARNIKA dnes odeslala dopisy poslankyním a poslancům krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, ve kterých je vyzvala, aby svým podpisem pod peticí "Budoucnost bez jedů" pomohli prosadit uzákonění práva na informace o toxických látkách. Tento zákon právě projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. "Domníváme se, že zejména v našem průmyslovém kraji se stále silně znečišťovaným životním prostředím, je pravdivé a otevřené poskytování informací o škodlivinách dalším krokem k nápravě. Tak jako v jiných zemích i náš průmysl by tento krok mohl přimět k účinnějším opatřením proti únikům toxických látek do životního prostředí," komentovala aktivity ARNIKY Lenka Daňhelová, vedoucí její ostravské pobočky.
V rámci kampaně ARNIKY "Budoucnost bez jedů" oslovila občanská sdružení a jednotliví občané v Moravskoslezském kraji 30 průmyslových podniků se žádostí o poskytnutí informací o toxických látkách. Učinili tak formou podobnou tzv. integrovanému registru znečišťování, který je součástí zákona o integrované prevenci znečišťování, o němž právě nyní jednají poslanci Parlamentu ČR. Průzkum v Moravskoslezském kraji prokázal, že průmysl je na zavedení registru připraven a závisí jen na ochotě poskytovat informace veřejnosti. Svaz průmyslu a dopravy ČR se přesto snaží znemožnit přijetí integrovaného registru znečišťování a jeho plánované zavedení od roku 2004. Výsledky průzkumu ochoty průmyslových podniků poskytovat informace jsou pravidelně aktualizovány na internetových stránkách sdružení Arnika (http://www.arnika.org). Pobočka ARNIKY v Ostravě vznikla na 1. Valné hromadě Arniky v Děčíně ve dnech 17. – 18. listopadu 2001. ARNIKA Ostrava navazuje na některé aktivity ostravské pobočky Dětí Země. Zabývá se především ochranou mokřadních ekosystémů, snaží se například zabránit výstavbě přehrady, která by zaplavila obec Nové Heřmínovy. Pracuje také na alternativním řešení protipovodňových opatření v ostravském regionu.
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu