Arnika na Colour Meetingu

22.7.2011 - Polička | Akce
COLOUR MEETING je mezinárodní multikulturní festival, který si klade za cíl přispět k vzájemnému poznávání české společnosti a příslušníků jiných kultur, národností a etnik a také k nalézání vzájemného pochopení a tolerance.

Spolu s projektem Ekocesty se zaměříme na prezentaci vodní tématiky:

  • výstava H2O dokumentuje problémy s vodou v Indii, Nepálu a Mexiku a vlivy součásné cililizace na vodní zdroje (Ekocesty).
  • výstava Voda v krajině (Arnika) informuje o důležitosti chránit vodní toky a mokřady (nejen) v České republice a seznamuje s bohatstvím našich řek
  • na místě budete mít možnost připojit se podpisem k petici Člověk a voda za lepší zacházení s vodou v ČR
  • přijďte se seznámit i s dalšími aktivitami Ekocest a Arniky..


Banner-stika

Sledujte nás: