SYMPOZIUM: Možnosti a limity participativního bydlení

SYMPOZIUM: Možnosti a limity participativního bydlení

Sympozium nabízí prostor pro moderovanou diskuzi mezi zástupci partnerských měst, řešiteli projektu a přizvanými hosty o legislativních, finančních či společenských limitech a...

Metropolitní plán aneb jaká Praha bude? Diskusní cyklus Středy udržitelné Prahy v Městské knihovně pokračuje

Metropolitní plán aneb jaká Praha bude? Diskusní cyklus Středy udržitelné Prahy v Městské knihovně pokračuje

Zástupci hlavního města před dvěma týdny představili některé z prvních změn, kterými nový územní plán Prahy prošel od svého prvního projednání s veřejností před třemi lety. Stále...

Diskusní cyklus Středy udržitelné Prahy v Městské knihovně otevře téma klimatické krize

Diskusní cyklus Středy udržitelné Prahy v Městské knihovně otevře téma klimatické krize

Města mají celosvětově 75% podíl emisí skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší. Jak se musí jejich urbanistická forma proměňovat, aby dostatečně reagovala na narůstající...

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

Program je členěn do čtyř tematických bloků, které budou vždy ukončeny diskusí s účastníky a účastnicemi konference. Pokud máte zájem účastnit se plnohodnotně diskuse,...

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

Program je členěn do čtyř tematických bloků, které budou vždy ukončeny diskusí s účastníky a účastnicemi konference. Pokud máte zájem účastnit se plnohodnotně diskuse,...

Veřejná debata v Úvalech: život ve stínu rozšiřující se továrny

Veřejná debata v Úvalech: život ve stínu rozšiřující se továrny

Podrobnější informace o vývoji historii dění v Úvalech čtěte v sekci KAUZY .

Virtuální study tour a diskuse: Boj za zdravé řeky v Česku

Virtuální study tour a diskuse: Boj za zdravé řeky v Česku

České řeky patřily v 80. letech k nejvíce znečištěným v Evropě. Byly výrazně upraveny kvůli protipovodňové ochraně, průmyslovému zemědělství nebo plavbě. Přírodní mokřady...

Vize pro Labe - 2050

Vize pro Labe - 2050

Kdy: pátek 23. října 2020, začátek v 18:00, konec v 20:00 Kde: Čajový klub Ve Vlnách Jak by v Děčíně měla řeka Labe a její okolí vypadat za 30 let? My si ji představujeme jako...

Happening Think Gold. Think Masaryčka.

Happening Think Gold. Think Masaryčka.

Kdy: pátek 11. září 2020, začátek v 18:00, konec v 19:00 Kde: u Netradiční vyhlídky vedle Masarykova nádraží Obrazově a informačně atraktivní happening hravou divadelní formou s...

Seminář "Zachraň sousedku před vedrem" proběhne také v centru Život 90

Seminář "Zachraň sousedku před vedrem" proběhne také v centru Život 90

Setkání je koncipované jako workshop pro aktivní seniory spojený s přednáškou lékaře o dopadech extrémních projevů počasí na zranitelné skupiny a způsobech jejich zvládání. Bude...

Seminář: Zachraň sousedku před vedrem!

Seminář: Zachraň sousedku před vedrem!

Setkání je koncipované jako workshop pro aktivní seniory spojený s přednáškou lékaře o dopadech extrémních projevů počasí na zranitelné skupiny a způsobech jejich zvládání. Bude...

Komentovaná procházka Starým a Novým městem

Komentovaná procházka Starým a Novým městem

Jak se proměnil za posledních třicet let veřejný prostor středu města? Co přinese výstavba u Masarykova nádraží, přestavba Domu U Sixtů, paláce Savarin či Václavského náměstí?...

Econline – Environmental Knowledge Marathon  – série webinářů pro ekologické aktivisty

Econline – Environmental Knowledge Marathon – série webinářů pro ekologické aktivisty

Během jedenácti online seminářů pokrývali experti prostřednictvím svých prezentací a workshopů (viz níže) témata občanského aktivismu, dobrovolnictví, úspěšných veřejných...

“Ukraine Eco Transformation” - ekologická online konference

“Ukraine Eco Transformation” - ekologická online konference

Maksym Soroka , ekolog a technický expert projektu „Čistý vzduch pro Ukrajinu“, shrnul výsledky projektu Econline Marathon, který zahrnoval 18 zajímavých webinářů a setkání,...

Seminář: Zachraň sousedku před vedrem

Seminář: Zachraň sousedku před vedrem

Setkání je koncipované jako workshop pro aktivní seniory spojený s přednáškou lékaře o dopadech extrémních projevů počasí na zranitelné skupiny a způsobech jejich zvládání. Bude...

Pozvánka na pokračování přednáškového cyklu Středy udržitelné Prahy

Pozvánka na pokračování přednáškového cyklu Středy udržitelné Prahy

Večer představí v širším kontextu klimatickou změnu a ekologický dopad dnešní urbanizace. Na příkladu stěžejních rozvojových projektů večer ukáže způsoby (ne)řešení klimatické...

První večer přednáškového cyklu Středy udržitelné Prahy

První večer přednáškového cyklu Středy udržitelné Prahy

12/02 ROZVOJ PRAHY V POSTSOCIALISMU : REVOLUCE, EVOLUCE,BEZRADNOST Cílem večera je uvést do širšího kontextu koncept post-socialistického města, který se definuje asymetrickým...

Swap - bezplatný bazar pro všechny

Swap - bezplatný bazar pro všechny

Jak swap funguje? Přinesete věci, co se Vám už nehodí a jiné úžasné věci si ZDARMA odnesete domů. Počet kusů není omezen. Co na SWAP přinést? Oblečení, hračky, knihy, kosmetiku,...

Novinky v environmentálně šetrném provozu institucí a ve snižování odpadů v obcích

Novinky v environmentálně šetrném provozu institucí a ve snižování odpadů v obcích

Cíl semináře: Ukázat úřadům a veřejným institucím jak šetřit životní prostředí i obecní finance v oblasti provozu institucí a nakládání s odpady v obcích. Na semináři se dozvíte:...

Symposium: Adaptace na změnu klimatu – role a možnosti obcí a občanů

Symposium: Adaptace na změnu klimatu – role a možnosti obcí a občanů

Program: Dopolední seminář: 9:00 – 9:15 prezence 9:15 – 9:30 úvodní slovo: náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček 9:30 – 9:40 úvodní slovo:...

Beseda Bez obalu

Beseda Bez obalu

Místo konání: sál Obecního domu, Malenovice (Moravskoslezský kraj) Datum konání: 18. října, 2019; od 17:30 Centrum volného času u Rosničky ve spolupráci s Arnikou a obchodem...

Seminář "Jak snížit produkci odpadu v obcích"

Seminář "Jak snížit produkci odpadu v obcích"

Místo konání: historický sál Jablunkovské radnice, městský úřad, Dukelská 144, Jablunkov Datum konání: 17. října, 2019; 10:00 - 13:00 Na semináři mimo jiné představíme systémy...

Zářijové kosení luk pod Lipskou horou

Zářijové kosení luk pod Lipskou horou

Tým Bořena je nejstarší kamínek v mozaice činností Arniky. Založila jej skupina mladých lidí před 40 roky. Lidé se změnili, ale díky jejich práci zranitelné květiny na svazích...

Seminář: Současný rozvoj měst a budoucí vize

Seminář: Současný rozvoj měst a budoucí vize

Seminář proběhl 6. 5. 2019, 16:30 - 19:30 v Klubu Techniků, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, sál č. 418 Na semináři vystoupili: JUDr. Petr Svoboda, PhD., advokát, Právnická...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.