Diskusní cyklus Středy udržitelné Prahy v Městské knihovně otevře téma klimatické krize

Diskusní cyklus Středy udržitelné Prahy v Městské knihovně otevře téma klimatické krize

Města mají celosvětově 75% podíl emisí skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší. Jak se musí jejich urbanistická forma proměňovat, aby dostatečně reagovala na narůstající...

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

Program je členěn do čtyř tematických bloků, které budou vždy ukončeny diskusí s účastníky a účastnicemi konference. Pokud máte zájem účastnit se plnohodnotně diskuse,...

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

Program je členěn do čtyř tematických bloků, které budou vždy ukončeny diskusí s účastníky a účastnicemi konference. Pokud máte zájem účastnit se plnohodnotně diskuse,...

Veřejná debata v Úvalech: život ve stínu rozšiřující se továrny

Veřejná debata v Úvalech: život ve stínu rozšiřující se továrny

Podrobnější informace o vývoji historii dění v Úvalech čtěte v sekci KAUZY .

Virtuální study tour a diskuse: Boj za zdravé řeky v Česku

Virtuální study tour a diskuse: Boj za zdravé řeky v Česku

České řeky patřily v 80. letech k nejvíce znečištěným v Evropě. Byly výrazně upraveny kvůli protipovodňové ochraně, průmyslovému zemědělství nebo plavbě. Přírodní mokřady...

Vize pro Labe - 2050

Vize pro Labe - 2050

Kdy: pátek 23. října 2020, začátek v 18:00, konec v 20:00 Kde: Čajový klub Ve Vlnách Jak by v Děčíně měla řeka Labe a její okolí vypadat za 30 let? My si ji představujeme jako...

Happening Think Gold. Think Masaryčka.

Happening Think Gold. Think Masaryčka.

Kdy: pátek 11. září 2020, začátek v 18:00, konec v 19:00 Kde: u Netradiční vyhlídky vedle Masarykova nádraží Obrazově a informačně atraktivní happening hravou divadelní formou s...

Seminář "Zachraň sousedku před vedrem" proběhne také v centru Život 90

Seminář "Zachraň sousedku před vedrem" proběhne také v centru Život 90

Setkání je koncipované jako workshop pro aktivní seniory spojený s přednáškou lékaře o dopadech extrémních projevů počasí na zranitelné skupiny a způsobech jejich zvládání. Bude...

Seminář: Zachraň sousedku před vedrem!

Seminář: Zachraň sousedku před vedrem!

Setkání je koncipované jako workshop pro aktivní seniory spojený s přednáškou lékaře o dopadech extrémních projevů počasí na zranitelné skupiny a způsobech jejich zvládání. Bude...

Komentovaná procházka Starým a Novým městem

Komentovaná procházka Starým a Novým městem

Jak se proměnil za posledních třicet let veřejný prostor středu města? Co přinese výstavba u Masarykova nádraží, přestavba Domu U Sixtů, paláce Savarin či Václavského náměstí?...

Econline – Environmental Knowledge Marathon  – série webinářů pro ekologické aktivisty

Econline – Environmental Knowledge Marathon – série webinářů pro ekologické aktivisty

Během jedenácti online seminářů pokrývali experti prostřednictvím svých prezentací a workshopů (viz níže) témata občanského aktivismu, dobrovolnictví, úspěšných veřejných...

“Ukraine Eco Transformation” - ekologická online konference

“Ukraine Eco Transformation” - ekologická online konference

Maksym Soroka , ekolog a technický expert projektu „Čistý vzduch pro Ukrajinu“, shrnul výsledky projektu Econline Marathon, který zahrnoval 18 zajímavých webinářů a setkání,...

Seminář: Zachraň sousedku před vedrem

Seminář: Zachraň sousedku před vedrem

Setkání je koncipované jako workshop pro aktivní seniory spojený s přednáškou lékaře o dopadech extrémních projevů počasí na zranitelné skupiny a způsobech jejich zvládání. Bude...

Pozvánka na pokračování přednáškového cyklu Středy udržitelné Prahy

Pozvánka na pokračování přednáškového cyklu Středy udržitelné Prahy

Večer představí v širším kontextu klimatickou změnu a ekologický dopad dnešní urbanizace. Na příkladu stěžejních rozvojových projektů večer ukáže způsoby (ne)řešení klimatické...

První večer přednáškového cyklu Středy udržitelné Prahy

První večer přednáškového cyklu Středy udržitelné Prahy

12/02 ROZVOJ PRAHY V POSTSOCIALISMU : REVOLUCE, EVOLUCE,BEZRADNOST Cílem večera je uvést do širšího kontextu koncept post-socialistického města, který se definuje asymetrickým...

Swap - bezplatný bazar pro všechny

Swap - bezplatný bazar pro všechny

Jak swap funguje? Přinesete věci, co se Vám už nehodí a jiné úžasné věci si ZDARMA odnesete domů. Počet kusů není omezen. Co na SWAP přinést? Oblečení, hračky, knihy, kosmetiku,...

Novinky v environmentálně šetrném provozu institucí a ve snižování odpadů v obcích

Novinky v environmentálně šetrném provozu institucí a ve snižování odpadů v obcích

Cíl semináře: Ukázat úřadům a veřejným institucím jak šetřit životní prostředí i obecní finance v oblasti provozu institucí a nakládání s odpady v obcích. Na semináři se dozvíte:...

Symposium: Adaptace na změnu klimatu – role a možnosti obcí a občanů

Symposium: Adaptace na změnu klimatu – role a možnosti obcí a občanů

Program: Dopolední seminář: 9:00 – 9:15 prezence 9:15 – 9:30 úvodní slovo: náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček 9:30 – 9:40 úvodní slovo:...

Beseda Bez obalu

Beseda Bez obalu

Místo konání: sál Obecního domu, Malenovice (Moravskoslezský kraj) Datum konání: 18. října, 2019; od 17:30 Centrum volného času u Rosničky ve spolupráci s Arnikou a obchodem...

Seminář "Jak snížit produkci odpadu v obcích"

Seminář "Jak snížit produkci odpadu v obcích"

Místo konání: historický sál Jablunkovské radnice, městský úřad, Dukelská 144, Jablunkov Datum konání: 17. října, 2019; 10:00 - 13:00 Na semináři mimo jiné představíme systémy...

Zářijové kosení luk pod Lipskou horou

Zářijové kosení luk pod Lipskou horou

Tým Bořena je nejstarší kamínek v mozaice činností Arniky. Založila jej skupina mladých lidí před 40 roky. Lidé se změnili, ale díky jejich práci zranitelné květiny na svazích...

Seminář: Současný rozvoj měst a budoucí vize

Seminář: Současný rozvoj měst a budoucí vize

Seminář proběhl 6. 5. 2019, 16:30 - 19:30 v Klubu Techniků, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, sál č. 418 Na semináři vystoupili: JUDr. Petr Svoboda, PhD., advokát, Právnická...

Mezinárodní konference Aleje 2019 - Systematická ochrana a obnova

Mezinárodní konference Aleje 2019 - Systematická ochrana a obnova

Jednotlivé prezentace jsou zaměřeny na projekty a dlouhodobé aktivity. Oslovili jsme také odborníky ze sousedních zemí, abychom s nimi mohli sdílet dobré i špatné zkušenosti....

Seminář: Zastupitelky a zastupitelé: Jak na územní rozvoj Prahy a městské části

Seminář: Zastupitelky a zastupitelé: Jak na územní rozvoj Prahy a městské části

Kdy: 27. 11., 14. 30 - 18. 30 Kde: Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost 315 Program 14.30 zahájení 14.30–14.45 úvodní slovo 14.45–15.45 Petra Humlíčková: Jak se v...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě