Novinky v environmentálně šetrném provozu institucí a ve snižování odpadů v obcích

19.11.2019 - PRAHA | Akce
Čtvrtek 5. prosince 2019 od 9 do 15 hod Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2, Praha 1- Staré Město. Místnost č.: 349    Seminář je určený zejména pro starosty a místostarosty, tajemníky a nákupčí úřadů, ředitele a vedoucí příspěvkových organizací (knihovny, školy, školky, muzea,…) a další osoby odpovědné za řízení organizací, podniků a veřejných institucí.

Cíl semináře: Ukázat úřadům a veřejným institucím jak šetřit životní prostředí i obecní finance v oblasti provozu institucí a nakládání s odpady v obcích.

Na semináři se dozvíte:
• novinky v oblasti environmentálně šetrného provozu institucí (legislativa, metodiky, příklady dobré praxe)
• jak přispět svou každodenní činností k ochraně životního prostředí
• jaká úsporná opatření je možné zavést na Vašem pracovišti s cílem snížení nákladů na provoz
• jaké jsou finanční aspekty těchto opatření • o pravidlech pro uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
• o ekoznačkách, ekologicky šetrném úklidu, kancelářských potřebách a vybavení, dopravě a úsporách energie a vody
• Jak snižovat produkci odpadu v obcích a komunikovat toto téma s veřejností
• snižování celkové produkce odpadů
• snižování produkce směsného (zbytkového odpadu)
• úřad jako příklad a vzor pro své obyvatele.
 
Pro koho? Starosty a místostarosty, tajemníky a nákupčí úřadů, ředitele a vedoucí pracovníky škol, školek, knihoven, domů s pečovatelskou službou, další osoby z organizací, odbornou veřejnost se zájmem o téma environmentálně šetrného provozu a odpadů v obcích. 
 
Lektoři:
Mgr. Ing. Petr Ledvina: Síť ekologických poraden STEP a Ekologický institut Veronica, vedoucí ekologické poradny, expert, konzultant a autor publikací věnovaných environmentálně šetrnému provozu institucí a domácností.
Ing. Milan Havel, Arnika: odborník na problematiku odpadů, organizátor soutěže Odpadový Oskar, autor řady publikací na téma odpadové hospodářství obcí.
Ing. Tomáš Aulický, JRK: regionální manžer firmy, která realizuje v obcích projekty na podporu recyklace a třídění, představí na praktických příkladech evideneční systém ECONIT
 
Představíme Vám příklady dobré praxe z konkrétních institucí a obcí a pozveme Vás k diskusi nad tím, jak je to u Vás. Seminář je pro všechny účastníky ZDARMA, na místě bude zajištěno drobné občerstvení. 
 
Vaši účast prosím potvrďte emailem do 2. 12. na petr.ledvina@veronica.cz, uveďte Vaše jméno, pracovní pozici a název instituce. 
 
Seminář se uskuteční s finanční podporou Ministerstva životního prostředí vrámci rozhodnutí č. 301/32/19, Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, environmentálního poradenství a jejich aktérů v ČR. Seminář se koná za podpory Hlavního města Prahy.

Banner-stika

Sledujte nás: