Seminář "Zachraň sousedku před vedrem" proběhne také v centru Život 90

15.7.2020 - Praha | Akce
Druhý workshop v rámci projektu „Pražští senioři a heat waves – vzděláním ke zvýšení odolnosti zranitelné skupiny“, tentokrát pořádaný ve spolupráci s Gerontologickým institutem ŽIVOTa 90, proběhne 15. července v prostorách centra ŽIVOT 90 na Praze 1. Tématem budou dopady klimatické změny a obrana před extrémními projevy počasí ve vyšším věku.

Setkání je koncipované jako workshop pro aktivní seniory spojený s přednáškou lékaře o dopadech extrémních projevů počasí na zranitelné skupiny a způsobech jejich zvládání. Bude také představena možnost dalšího vzdělávání formou "peer to peer" neboli sdílením poznatků získaných z podobné životní zkušenosti.

Workshop slouží zároveň jako pracovní skupina pro sběr dat o dopadech klimatické změny na seniory s cílem získat informace k vytvoření opatření a strategií pomáhajících seniorům zvládat letní vlny veder.

Na akci je nutné se dopředu přihlásit v ŽIVOTě 90 (v kanceláři Centra aktivního stáří anebo telefonicky na číslech 222 333 514/536/574). Kapacita je omezená.

 

Na akci vystoupí:

Mgr. Lucie Vidovićová, PhD. (metodička workshopu) - moderace

Mgr. Václav Orcígr (Arnika) -  dopady klimatické změny v prostředí měst

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. (přednostka Geriatrické klinikiy 1. LF UK) - zdravotní rizika a obrana před vedry a extrémy počasí

PhDr. Michal Šerák, PhD. (andragog a pedagog) - možnost předávání zkušeností formou peer to peer

 

Život 90 grafika opraveno-1

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí