Virtuální study tour a diskuse: Boj za zdravé řeky v Česku

18.11.2020 - PRAHA / KIŠINĚV | Akce
Stav malých řek v Moldavsku je žalostný. Trpí silným znečištěním a vysycháním v důsledku nadměrného využívání a neudržitelného zemědělství. V asociační dohodě mezi EU a Moldavskem země přislíbila provedení rámcové směrnice EU pro vodní politiku a zajištění dobrého stavu vod. Může Moldavsko těžit ze zkušeností zemí EU?

České řeky patřily v 80. letech k nejvíce znečištěným v Evropě. Byly výrazně upraveny kvůli protipovodňové ochraně, průmyslovému zemědělství nebo plavbě. Přírodní mokřady prakticky zmizely. V dnešní době je většina řek čistá a vláda chce do roku 2023 obnovit 200 kilometrů z nich. Protipovodňová opatření se staví s ohledem na životní prostředí. Jak k tomuto posunu došlo? Mohou občané ovlivnit stav vod?

Program (každé pondělí od 17:00 (SEČ), Zoom): 

23. 11. 2020 – Rozvoj občanské společnosti v Česku

30. 11. 2020 – Péče o krajinu a ekologické zemědělství

7. 12. 2020 – Finanční nástroje ochrany životního prostředí a správa řek 

14. 12. 2020 – Znečištění řek a čištění odpadních vod

Pořádají Eco-TIRAS (Moldavsko) a Arnika (Česká republika) s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce Transition. 

 

prezentace

video

Rozvoj občanské společnosti v ČR

Vlastimil Karlík: Arnika: historie a činnost

Daniel Vondrouš: Zelený kruh: historie a činnost

Vlastimil Karlík: Koalice pro řeky: historie a činnost

 

Péče o krajinu a ekologické zemědělství

Marcela Klemensová: Ochrana páchníka hnědého v Poodří

Petr Marada: Ekologické zemědělství a příklady revitalizace říčního toku

Finanční nástroje na ochranu řek

Jan Koutný: Agentura ochrany přírody a krajiny

David Veselý: Povodí Moravy

Znečištění řek a čištění odpadních vod

Josef Fuksa: Výzkumný ústav vodohospodářský

MIchal Kriška: Kořenová čistírna odpadních vod Dražovice

 

Banner-stika

Sledujte nás: