Město a zahrádkové osady: Mizející zahrádky ve Vysočanech, adaptační opatření, proměna města

Město a zahrádkové osady: Mizející zahrádky ve Vysočanech, adaptační opatření, proměna města

Nakolik zahrádkaření představuje udržitelnou sociální praktiku z hlediska sociálního, environmentálního a ekonomického? Jakým směrem se vyvíjí nová čtvrť ve Vysočanech? Jak vývoj...

Metropolitní plán: Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy II.

Metropolitní plán: Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy II.

Období do konce června 2022 je přitom zřejmě poslední možností, jak podobu Metropolitního plánu ovlivnit. Druhý diskusní večer pořádaný organizací Arnika bude v kontextu...

Město a zahrádkové osady: nejednoznačná příroda v současném velkoměstě

Město a zahrádkové osady: nejednoznačná příroda v současném velkoměstě

Povíme si něco o historii zahrádkaření – v Praze, v Česku a Evropě – a ukážeme si, co se s městem a městskou přírodou děje, když zahrádkaření vzkvétá a když se osady z/ruší....

Metropolitní plán: Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy

Metropolitní plán: Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy

Období do konce června 2022 je přitom zřejmě poslední možností, jak podobu Metropolitního plánu ovlivnit. Diskusní večer pořádaný organizací Arnika představí jeho...

Příroda ve městě: nejednoznačnost, proměnlivost, politika

Příroda ve městě: nejednoznačnost, proměnlivost, politika

Zaměříme se na místa hybridní, kde se prolíná přírodní a městské (lidmi vytvořené) a kde je přítomnost silně poznamenaná nepřítomností, aktivita se prolíná s nečinností a lidské...

Byt či nebyt III. / Rozvoj a regulace výstavby jako nástroj řešení

Byt či nebyt III. / Rozvoj a regulace výstavby jako nástroj řešení

Výstavba nových bytů bývá velmi často označována za ústřední lék na stávající nedostupné bydlení. Vést k tomu má zrychlení povolovacích procesů, anebo větší pružnost v územním...

PARTICIPATIVNÍ BYDLENÍ: nová konceptualizace pro podporu rozvoje demokratických forem bydlení v České republice

PARTICIPATIVNÍ BYDLENÍ: nová konceptualizace pro podporu rozvoje demokratických forem bydlení v České republice

V mnoha evropských zemích došlo v posledních letech v reakci na rostoucí finanční nedostupnost bydlení k opětovnému rozvoji takových jeho forem, které zahrnují participativní...

Sázíme stromy na Kobylisých, přijďte se podívat!

Sázíme stromy na Kobylisých, přijďte se podívat!

Na dopoledním sázení budeme na místě my z Arniky i členové a členky spolku Krásné Kobylisy a poradíme vám, jak stromy sázet i jak o ně pečovat. Odpoledne pak sází ještě ještě...

SYMPOZIUM: Možnosti a limity participativního bydlení

SYMPOZIUM: Možnosti a limity participativního bydlení

Sympozium nabízí prostor pro moderovanou diskuzi mezi zástupci partnerských měst, řešiteli projektu a přizvanými hosty o legislativních, finančních či společenských limitech a...

Metropolitní plán aneb jaká Praha bude? Diskusní cyklus Středy udržitelné Prahy v Městské knihovně pokračuje

Metropolitní plán aneb jaká Praha bude? Diskusní cyklus Středy udržitelné Prahy v Městské knihovně pokračuje

Zástupci hlavního města před dvěma týdny představili některé z prvních změn, kterými nový územní plán Prahy prošel od svého prvního projednání s veřejností před třemi lety. Stále...

Diskusní cyklus Středy udržitelné Prahy v Městské knihovně otevře téma klimatické krize

Diskusní cyklus Středy udržitelné Prahy v Městské knihovně otevře téma klimatické krize

Města mají celosvětově 75% podíl emisí skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší. Jak se musí jejich urbanistická forma proměňovat, aby dostatečně reagovala na narůstající...

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

Program je členěn do čtyř tematických bloků, které budou vždy ukončeny diskusí s účastníky a účastnicemi konference. Pokud máte zájem účastnit se plnohodnotně diskuse,...

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

Praha udržitelná? Aktuální výzvy a trendy

Program je členěn do čtyř tematických bloků, které budou vždy ukončeny diskusí s účastníky a účastnicemi konference. Pokud máte zájem účastnit se plnohodnotně diskuse,...

Veřejná debata v Úvalech: život ve stínu rozšiřující se továrny

Veřejná debata v Úvalech: život ve stínu rozšiřující se továrny

Podrobnější informace o vývoji historii dění v Úvalech čtěte v sekci KAUZY .

Virtuální study tour a diskuse: Boj za zdravé řeky v Česku

Virtuální study tour a diskuse: Boj za zdravé řeky v Česku

České řeky patřily v 80. letech k nejvíce znečištěným v Evropě. Byly výrazně upraveny kvůli protipovodňové ochraně, průmyslovému zemědělství nebo plavbě. Přírodní mokřady...

Vize pro Labe - 2050

Vize pro Labe - 2050

Kdy: pátek 23. října 2020, začátek v 18:00, konec v 20:00 Kde: Čajový klub Ve Vlnách Jak by v Děčíně měla řeka Labe a její okolí vypadat za 30 let? My si ji představujeme jako...

Happening Think Gold. Think Masaryčka.

Happening Think Gold. Think Masaryčka.

Kdy: pátek 11. září 2020, začátek v 18:00, konec v 19:00 Kde: u Netradiční vyhlídky vedle Masarykova nádraží Obrazově a informačně atraktivní happening hravou divadelní formou s...

Seminář "Zachraň sousedku před vedrem" proběhne také v centru Život 90

Seminář "Zachraň sousedku před vedrem" proběhne také v centru Život 90

Setkání je koncipované jako workshop pro aktivní seniory spojený s přednáškou lékaře o dopadech extrémních projevů počasí na zranitelné skupiny a způsobech jejich zvládání. Bude...

Seminář: Zachraň sousedku před vedrem!

Seminář: Zachraň sousedku před vedrem!

Setkání je koncipované jako workshop pro aktivní seniory spojený s přednáškou lékaře o dopadech extrémních projevů počasí na zranitelné skupiny a způsobech jejich zvládání. Bude...

Komentovaná procházka Starým a Novým městem

Komentovaná procházka Starým a Novým městem

Jak se proměnil za posledních třicet let veřejný prostor středu města? Co přinese výstavba u Masarykova nádraží, přestavba Domu U Sixtů, paláce Savarin či Václavského náměstí?...

Econline – Environmental Knowledge Marathon  – série webinářů pro ekologické aktivisty

Econline – Environmental Knowledge Marathon – série webinářů pro ekologické aktivisty

Během jedenácti online seminářů pokrývali experti prostřednictvím svých prezentací a workshopů (viz níže) témata občanského aktivismu, dobrovolnictví, úspěšných veřejných...

“Ukraine Eco Transformation” - ekologická online konference

“Ukraine Eco Transformation” - ekologická online konference

Maksym Soroka , ekolog a technický expert projektu „Čistý vzduch pro Ukrajinu“, shrnul výsledky projektu Econline Marathon, který zahrnoval 18 zajímavých webinářů a setkání,...

Seminář: Zachraň sousedku před vedrem

Seminář: Zachraň sousedku před vedrem

Setkání je koncipované jako workshop pro aktivní seniory spojený s přednáškou lékaře o dopadech extrémních projevů počasí na zranitelné skupiny a způsobech jejich zvládání. Bude...

Pozvánka na pokračování přednáškového cyklu Středy udržitelné Prahy

Pozvánka na pokračování přednáškového cyklu Středy udržitelné Prahy

Večer představí v širším kontextu klimatickou změnu a ekologický dopad dnešní urbanizace. Na příkladu stěžejních rozvojových projektů večer ukáže způsoby (ne)řešení klimatické...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe