Arnika na setkání evropských „alejových“ nevládek 3. – 6- listopadu 2015

4.12.2015 - Václav Orcígr | Články
Již poněkolikáté uspořádala německá organizace BUND setkání EAWG -  Evropské alejové pracovní skupiny (European Avenues Working Group), tentokrát v městečku Güstrow v severním Německu. Organizátoři setkání propojili i s každoroční mezinárodní konferencí o ochraně stromů a alejí. Je zřejmé, že na takové události jsme s Arnikou nemohli chybět.

 Na začátku listopadu jsem měl tu čest vypravit se s kolegyní Marcelou Klemensovou, která je hlavou stromových aktivit Arniky, do německého spolkového regionu Mecklenbusko - přední Pomořansko, který je proslaven mimo jiné vysokým výskytem alejí, o které na setkání především šlo. Do značné míry to je zásluha místní organizace BUND, jež sídlí ve Schwerinu, a ve spolupráci se silničáři a místní samosprávou o lokální aleje pečuje.

Už několik let tato organizace pořádá setkání zástupců evropských nevládních organizací, které se ochranou stromů a alejí zabývají. Cílem těchto meetingů je sdílení zkušeností mezi jednotlivými odborníky a vzájemná inspirace. V  neposlední řadě jde ale i o vytvoření evropské platformy pro ochranu alejí a o užší vzájemnou spolupráci, která doposud na evropské úrovni u alejových témat chybí. Letos se vedle německých odborníků účastnili také kolegové z Polska, Švédska, Francie a Španělska.

12191713 440576496131185 6256509109864131263 n

Do malebného městečka Güstrow se dostanete vlakem z Prahy asi za 8 hodin. V hotelu už na nás čekala organizátorka Katharina Brückmann z BUNDu společně s kolegy, kteří dorazili ještě před námi. Již společná uvítací večeře nastínila, že inspirace a nových podnětů bude pro všechny přítomné dost a dost.

Hlavní část programu nás ovšem čekala až během následujících dvou dnů. Úterní náplň dne z největší části obstarala 11. Mezinárodní konference o ochraně stromů a alejí. V dopoledním bloku dostali prostor zejména zástupci zahraničních organizací. Jeden z příspěvků tak přednesla i Marcela Klemensová – přestavila účastníkům činnost Arniky, přičemž se samozřejmě zaměřila zejména na to, co děláme pro ochranu alejí – ať už to je sázení či bezpečnostní nátěry alejí, anebo publikační a mapovací činnost.

Dalšími ze zahraničních řečníků byli César-Javier Palacios, zástupce organizace Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, která zastřešuje ochranu stromů v celém Španělsku, Piotr-Tyszko Chmelowiec z polské organizace Fundacja EkoRozwoju, a také Chantal Pradines z Francie, která mluvila o právní ochraně alejí na evropské úrovni. Svoji databázi stromů prezentoval i arborista z České republiky Jaroslav Kolařík.

Druhá polovina konference patřila výhradně německým expertům z řad místních samospráv, správců silnic anebo arboristů. Například Swen Reiter ze správy silnic Meklenburska – Předního Pomořanska představil databázi všech stromů podél cest v regionu, která vznikala několik let. Forma digitální aplikace umožňuje využití databáze přímo v terénu, a značně tak silničářům i usnadňuje práci. Statistika počtu vysázených a pokácených stromů podél silnic v čase zobrazená pomocí sloupcových grafe velmi názorně zachytila vztah mezi kácením v jednom období a výsadbou v obdobím následujícím. Vedle dalších zajímavých informací pak Swen Reiter představil i Program obnovy alejí, tj. jakousi koncepci plánování alejí, na které region spolupracuje s rostockou univerzitou. Podobně jako studenti Ostravské univerzity, kteří pomáhali s mapováním alejí v moravských regionech, se tak do mapování alejí v Německu zapojili studenti univerzity v Rostocku.

12189826 440576706131164 3815414047273812291 n

 Úterní program zakončila společná večeře a první večerní workshop Evropské alejové skupiny, na kterém si přítomní podrobněji představili aktuální stav v ochraně alejí a plán aktivit v jednotlivých zemích.

Středa patřila už výhradně členům Evropské alejové  skupiny, ke kterým se  připojila  také Anette Gross ze spolku Insula Rugia.  S tímto spolkem sídlícím na ostrově Rujána  Arnika realizuje společný projekt zaměřený na obnovu alejí.  První část dne byla věnována společné výpravě do alejí Meklenburska – Předního Pomořanska. Zhruba stokilometrová vyjížďka ukázala účastníkům širokou paletu alejí, od čerstvě vysazených až po stoleté stromy. Výklad obstarával za doprovodu Kathariny Brückmann opět Swen Reiter. Jen co jsme vyjeli z  Güstrow,  přímo v terénu popsal vznik a údržbu dnes zhruba dvacetileté javorové aleje a její ochranu před poškozováním zemědělskými stroji. To je v současné době pro stromy jedno z největších rizik. Nejúčinnějším řešením v takových případech bývá výkup pozemků v blízkosti stromů.

            Výprava nás dále zavedla silnicí lemovanou mladými habry (které vyvolaly zajímavou debatu o vhodnosti habrů k výsadbě podél frekventovaných silnic a srovnání s vrbami a topoly),  k  historické aleji u vesničky Gorow, a dále alejemi  podél nově vzniklých cyklostezek až do Rostocku, kde jsme společně poobědvali v univerzitní menze. Ta mě osobně svými rozměry i výběrem vegetariánských a veganských jídel velmi uchvátila – pro českého studenta nemyslitelná věc. Výprava dále pokračovala zpět do Güstrow. Diskutovalo se o nekvalitní výsadbě, péči o nově vysázené stromy, anebo o automatickém zalévání, které je sice efektivní, ale také velmi nákladné.

12188927 440576949464473 4890623369405527712 n

            Plni inspirace jsme se odpoledne sešli v zasedačce hotelu V zámeckém parku ke druhé části jednání Evropské alejové pracovní skupiny.  Hlavními tématy byly tentokrát obecná definice aleje a způsob prezentace významu ochrany stromořadí evropské veřejnosti. Dlouhé jednání jsme zakončili poslední společnou večeří a procházkou centrem Güstrow. Další den nás už čekala jen dlouhá cesta zpět do Prahy, v případě Marcely Klemensové až do Havířova.

           

 

Na vznikající webovou prezentaci Evropské alejové skupiny se můžete podívat zde: http://www.european-avenues.eu/, také ji můžete sledovat na facebooku https://www.facebook.com/european.avenues/?fref=ts

Václav Orcígr

Foto: Büro SIEBENGRÜNDE  

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu