Arnika se připojila ke globální vizi papírenského průmyslu

10.7.2014 - Praha | Novinky
  Papírenský průmysl je mezi spotřebiteli z hlediska environmentálního dopadu často a neprávem opomíjeným odvětvím průmyslu. Získávání celulózy provází rozsáhlé kácení a drancování lesních porostů i nejstarších lesních pralesů, znečišťování vodních zdrojů a ovzduší a v mnoha případech i otrocké zacházení se zaměstnanci. Mnoho z těchto dopadů by se dalo zmírnit přijetím zdánlivě jednoduchých opatření.    

 

Spolu s dalšími 120 organizacemi se Arnika připojila k mezinárodní výzvě Global Paper Vision. Tato unikátní výzva sjednocuje nespočet hlasů jednotlivců i organizací volajících po přijetí opatření směřujících k udržitelnosti papírenského průmyslu. Tato vize se zaměřuje na priority v oblasti sociální odpovědnosti firem a ochrany životního prostředí v reakci na předpokládané zdvojnásobení celosvětové spotřeby papíru v následujících třiceti letech. „Global Paper Vision je sjednocením vlivného celosvětového hnutí,“ jak uvádí Joshua Martin ředitel Environmental Paper Network.

Mezi signatáři jsou zastoupeny nevládní neziskové organizace z celého světa, které se úspěšně věnují osvětě, dohlížejí na zlepšování lesního hospodářství největších světových papírenských firem i urychlování transformace celého odvětví v posledním desetiletí. Nová vize harmonizuje a jednotlivé regionální výzvy do jedné celosvětové výzvy k reformě papírenského průmyslu.

Global Paper Vision identifikovala sedm společných požadavků, ke kterým bude společně koordinované úsilí směřovat. Jsou jimi: snížení spotřeby, zvýšení využití recyklovaného materiálu, zajištění sociální odpovědnosti firem, odpovědné získávání celulózy, snížení emisí skleníkových plynů, zajištění čisté výroby a transparentnosti. Na naplňování těchto cílů se budou pod koordinační záštitou Environmental Paper Network podílet všechny

Celé znění výzvy najdete zde.

 

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí