Arnika sestavila právní analýzu judikatury k územnímu plánování

15.7.2016 - Praha | Novinky
Přípravy nového územního plánu Prahy jsou v plném proudu, Arnika proto mimo jiné připravila také krátkou právní analýzu právních rizik, která při přípravě Metropolitního plánu hrozí. Analýzu jsme zaslali spolu s otevřeným průvodním dopisem řediteli Odboru územního rozvoje Martinu Čemusovi. Obdrženou odpověď spolu s celým zněním analýzy najdete v příloze pod textem otevřeného dopisu:

 

V Praze dne 4. července 2016

 

ELEKTRONICKOU POŠTOU, DATOVOU SCHRÁNKOU

Otevřený dopis: Analýza judikatury týkající se územního plánování

Vážený pane řediteli,

oceňujeme, že Praha už nebere na lehkou váhu právní aspekty přípravy Metropolitního plánu. Vytvoření odborné komise, které bylo avizováno koncem června, považujeme za správný krok.  Také my bychom rádi do debaty přispěli odborným vyjádřením. Proto si Vám dovolujeme zaslat analýzu judikatury Nejvyššího správního soudu týkající se územního plánování, kterou jsme připravili ve spolupráci s advokátkou JUDr. Petrou Humlíčkovou, Ph.D.

Vzhledem k tomu, že se příprava Metropolitního plánu  nachází teprve ve fázi plánovaného zveřejnění prvního návrhu, nelze samozřejmě předjímat jeho konečnou podobu. Proto se analýza zaměřuje spíše na obecné požadavky kladené na územní plány a poukazuje na rizikové aspekty procesu územního plánování. Právě nedodržení některých těchto pravidel a požadavků vedlo v řadě případů k rušení územně plánovací dokumentace. Proto se domníváme, že je vhodné těmto problémům předcházet včas. Je zřejmé, že „včas“ znamená právě teď a právě v této fázi příprav plánu.

V některých případech je už nyní zřejmé, že může dojít ke sporům. Domníváme se, že taková situace může nastat zejména při přípravě druhého stupně územních plánů pro vybrané části Prahy. Z naší analýzy vyplývá, že v právních předpisech není jednoznačně zakotvena pravomoc hl. města Prahy (resp. jeho zastupitelstva) schvalovat tyto nižší úrovně územně plánovací dokumentace. Naopak – lze se domnívat, že pořízení druhostupňových územních plánů bude na městských částech. Tuto skutečnost je zapotřebí řádně osvětlit.

Analýza by měla posloužit další diskuzi nad Metropolitním plánem a hledání takových řešení, která zajistí kvalitní výsledek a dobrá pravidla pro budoucnost Prahy. Děkujeme Vám, že vezmete tyto důležité aspekty přípravy Metropolitního plánu v potaz, a že budete informovat nejen nás, ale především širokou veřejnost o tom, jak zajistíte, aby Metropolitní plán obstál v případném soudním sporu. Nemáme čas chovat se nerozvážně a spěchat bez rozmyslu.

S upřímným pozdravem

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

právnička spolku Arnika

Banner-stika

Sledujte nás: