Arnika vyzvala ministry, aby obnovili limit pro úniky rtuti

6.10.2006 - PRAHA | Tiskové zprávy
Sdružení Arnika se otevřeným dopisem (1) obrátilo na ministra životního prostředí Ing. Petra Jana Kalaše, ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka, MBA a hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta a Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby se zabývali problematikou monitoringu rtuti a aby se zasadili o znovuzavedení imisního limitu pro rtuť. Průměrný imisní limit za kalendářní rok 50 ng/m3 měl v České republice platit od roku 2010, ale v roce 2005 byl z české legislativy vypuštěn. Ministerstvo životního prostředí tento krok odůvodnilo tvrzením, že zjištěné úrovně znečištění ovzduší se od roku 2001 pohybovaly hluboko pod hodnotou tohoto imisního limitu, přibližně v intervalu 1,0 až 4,0 ng/m3, a označilo jej jako neopodstatněný.
Arnika se na ministry, hlavního hygienika a výbor obrátila s výzvou na znovuzavedení limitu poté, co zjistila zvýšené koncentrace rtuti v okolí chlorových chemiček - ústecké Spolchemie a neratovické Spolany. V okolí Spolchemie krátkodobé koncentrace rtuti v ovzduší dosahovaly až stovek ng/m3 (nejvyšší hodnota byla 412 ng/m3) a v blízkosti Spolany bylo naměřeno až 989 ng/m3. „Provedená měření koncentrací rtuti v ovzduší odhalila, že Spolana i Spolchemie jsou v některých případech, které závisí na počasí, proudění vzduchu a míře úniků rtuti z provozů a ze starých ekologických zátěží, zodpovědné za zvýšené koncentrace rtuti ve svém okolí. Pokud by se takto vysoké koncentrace vyskytovaly po větší část kalendářního roku, byl by zrušený limit několikanásobně překročen. Výsledky měření považujeme za dostatečný argument k tomu, aby byl limit znovu zaveden. Podle našeho soudu by však měl být zaveden i krátkodobý limit pro rtuť v ovzduší,“ okomentovala situaci Mgr. Hana Kuncová ze sdružení Arnika, která měření prováděla. Výsledky všech měření Arnika popsala ve studii „Měření rtuti v okolí a v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem“ a ve studii „Měření rtuti v okolí Spolany, a.s. Neratovice“, která patří mezi první studie svého druhu v České republice. „Po Spolaně Neratovice, kde měření prováděli odborníci z Vysoké školy chemicko - technologické v Praze, je naše měření u těchto chemiček druhým měřením přítomnosti toxických látek v jejich okolí. Ani v sousedních zemích není zatím tato praxe příliš obvyklá, ačkoliv může odhalit velmi zajímavé informace týkající se kontaminace prostředí v těsné blízkosti velkých chemických podniků,“ uvedla Kuncová. Arnika ve svém dopise požaduje, aby se ministři, hlavní hygienik a výbor zabývali nejen důkladnějším měřením imisí rtuti v okolí podniků, které s tímto toxickým kovem pracují, ale aby stát sledoval také zdravotní stav obyvatel, kteří v takových továrnách pracují nebo žijí v jejich blízkosti. Arnika ministry, hlavního hygienika a výbor rovněž seznámila s návrhy opatření a s kroky, které by státní správa a samospráva ale i Spolana a Spolchemie měly učinit. Arnika mimo jiné doporučila, aby Spolchemie i Spolana do roku 2009 nahradily amalgámovou elektrolýzu nejlepší dostupnou technologií (membránovou technologií či bezazbestovou diafragmovou technologií). Právě provozy amalgámových elektrolýz jsou totiž hlavními zdroji emisí rtuti z obou chemiček a jsou také příčinou starých i nově vznikajících ekologických zátěží, jejichž sanaci bude muset stát uhradit. (Jen náklady na sanaci staré amalgámové elektrolýzy ve Spolaně jsou odhadovány na 670 mil. Kč.) Amalgámová elektrolýza je navíc považována za nejhorší výrobní postup při výrobě chlóru. Arnika dále doporučuje, aby chemičky pečlivě sledovaly zdravotní stav svých zaměstnanců a obyvatel a aby společně s příslušnými vědeckými pracovišti a místní samosprávou prováděly důsledný a dlouhodobý monitoring koncentrací rtuti v ovzduší ve svých areálech a v jejich okolí. Výsledky monitoringu by měly být veřejně dostupné. Na konci každého kalendářního roku by měla být zpracována souhrnná hodnotící zpráva, která by měla být rovněž veřejně přístupná.
  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu