Arnika zkoumala odpadové hospodářství malých obcí

12.12.2017 - PRAHA | Články
V České republice existují veliké rozdíly v produkci směsných komunálních odpadů v obcích a městech. Největší rozdíly jsou v malých obcích. Pokud vyloučíme rekreační oblasti, pak se tato produkce pohybuje zhruba mezi 50 až 500 kg na 1 obyvatele a rok. Cílem našich aktivit bylo zjistit hlavní příčiny těchto rozdílů a zjistit, zda je možné obcím s nastavením systému nakládání s odpady pomoci.

Za hlavní faktory, které ovlivňují stav odpadového hospodářství obce, považujeme:

  • typ zástavby, způsob vytápění, plynofikace obce
  • systém svozu směsného komunálního odpadu a způsob platby za tuto službu
  • možnosti třídění jednotlivých komodit v obci
  • způsob nakládání s bioodpady v obci a způsob platby za tuto službu
  • osvěta zástupců veřejné správy
  • osvěta obyvatel
  • informace a nabídky od svozových firem

Produkci směsných odpadů v obcích ovlivňuje především způsob platby za odpady. To má pak vazbu i na frekvenci svozu tohoto odpadu. Obce s nízkou produkcí směsného odpadu obvykle tento odpad vyváží nikoliv týdenně, ale jen 1x za 14 dní. Nejméně směsného odpadu produkují domácnosti, kde je použit známkový systém (známka za každou vyvezenou popelnici). V obcích s nejmenší produkcí potřebují domácnosti 1 litr popelnice na osobu a den, v obcích s nejvyšší produkcí to je 10 litrů (doporučená hodnota je 4 litry).

V ORP Slaný vykazují výrazně nižší produkci směsného odpadu obce, kde svoz provádí firma AVE CZ (AVE Kladno, TS Slaný). Tyto obce mnohem více uplatňuje motivační systém platby závislý na velikosti nádoby a frekvence svozu. Nepodařilo se nám ale objasnit skutečnost, proč průměrná váha jedné vyvezené popelnice je v této lokalitě jen 7 až 9 kg, nikoliv 13 kg jak je obvyklé jinde. Domácnosti jsou v těchto obcích i motivováni, aby popelnice byly plné (14-denní svoz, platba dle skutečného počtu vyvezených popelnic).

Náklady na odstranění směsného odpadu mají rozhodující vliv na celkové náklady obce na odpadové hospodářství. Snížením produkce směsného odpadu mohou obce ušetřit cca. 150 až 200 Kč na 1 obyvatele. Výše úspor neodpovídá rozdílům v produkci tohoto odpadu. S poklesem produkce totiž rostou jednotkové náklady na likvidaci směsného odpadu. Je to dáno tím, že obce většinou mají se svozovou společností uzavřenou smlouvu, kde se cena za odstranění odvíjí od počtu vyvezených popelnic, nikoliv od hmotnosti vyvezeného odpadu.

Nebyla potvrzena skutečnost, že platba za odpady dle skutečného objemu (PAYT) vede k většímu množství vytříděných surovin. Faktem ale je, že ve sledovaných obcích, kde je zaveden motivační systém (PAYT), je výrazně nižší celková produkce odpadů.

Tato studie vznikla v roce 2017, v rámci projektu „Předcházej a recykluj v obcích do 2000 obyvatel“, který podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

MZP CZ uzke

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu