Arnika zve na Zažít město jinak

19.9.2015 - Praha, Krymská | Akce
Sousedské slavnosti Zažít město jinak (ZMJ) se budou v roce 2015 konat již desátým rokem. Probíhají v rámci Evropského týdne mobility, který se snaží v evropských městech upozornit a propagovat výhody udržitelné dopravy a rozvoje. V současné době je v souvislosti s intenzivní městskou dopravou veřejný prostor vnímán jako šedivý a nepřívětivý pro lidské aktivity a zájmy. Ze zkušeností z tuzemska i zahraničí ale víme, že ulice nemusí být pouze místem, kde parkují a projíždějí auta. Základní myšlenkou sousedské slavnosti je přetvářet ulice a veřejné plochy v místa kulturního a společenského života, v místa pro setkávání a rozvíjení sousedských vztahů. Na slavnostech nebudeme chybět ani s Arnikou, s naším stánkem budeme v Krymské ulici ve Vršovicích.

V sobotu 19. září 2015 dojde k vytvoření bezautomobilových zón, které se v rámci ZMJ podaří společnými silami transformovat na místo společného setkávání sousedů, spolků a podniků. Sousedé a kolemjdoucí si tak mohou na ulici dopřát kávu či domácí buchty, posedět a pohovořit s přáteli či shlédnout místní divadlo. Možnosti aktivit jsou skutečně nevyčerpatelné – umělecká a hudební vystoupení, tematické workshopy, semináře, pikniky, aktivity pro děti apod. Cílem není zaplatit objemnou a nákladnou produkci. Naopak, vše je založeno na dobrovolnosti a aktivní participaci – někdo půjčí židle, někdo pomůže postavit pódium, zpřístupní své prostory apod.

Zatímco Auto*Mat je hlavním organizátorem Zažít město jinak, o konkrétním programu a podobě jednotlivých slavností rozhodují místní obyvatelé a organizace. Specifikem Zažít město jinak je, že jeho příprava je dlouhodobý proces. V průběhu celého roku se aktivní obyvatelé měst podílejí na spolupráci v rámci místního společenství a pomáhají propagovat myšlenku udržitelného rozvoje a komunitní spolupráce.

 

Stánek Arniky na Zažít město jinak bude zaměřen na naše aktivity v rámci Prahy týkající se územního plánování a výstavby. Vysvětlíme vám, jak se bránit developerům ve vašem okolí a jak se aktivně zapojit do rozhodování o tom, co se bude stavět ve vašem sousedství. Budete moci nominovat své nejméně oblíbené stavby do naší nové ankety Skleněné peklo, nebo se nechat vyfotit coby anděl ve světě plném stavebních čertů se vzkazem politikům. Na stánku můžete také podpořit výzvu pražským zastupitelům za zapojení veřejnosti do tvorby Metropolitního plánu.

KDE: Zažít město jinak, Krymská ulice, Vršovice

KDY: sobota 19. 9., 12 - 20 hod.

Více informací na http://zazitmestojinak.cz/index.html

Budeme se na Vás těšit!

 mhmp

 Za podporu děkujeme:

logo nros 

www.fondnno.cz  - www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP.

 

 

 

Banner-stika

Sledujte nás: