Až budou chtít u Vašeho domu stavět...

...necháte se vybagrovat?

Nový dům v sousedství se do Vaší ulice příliš nehodí… Obchodní centrum zabralo kus parku, kam jste byli zvyklí chodit… Za městem vyrostly podivné skladové haly… Také jste něco podobného zažili? Chcete-li ovlivnit, jak vypadá Vaše město, obec, Vaše čtvrť nebo ulice, zúčastněte se rozhodovacích procesů. I Váš hlas je důležitý pro budoucnost míst, která máte rádi.

Ačkoliv většina lidí si všimne nových staveb zpravidla až ve chvíli, kdy přijedou jeřáby a bagry, samotné výstavbě předchází řada úředních procedur. Počínaje přípravou územního plánu, přes hodnocení vlivů na životní prostředí, až k územnímu a stavebnímu řízení.

V zemích západní Evropy je zapojování lidí do rozhodování politiků a úřadů běžnou věcí. V České republice často nemáme dost informací, neznáme dobře svá práva a také úředníci a politikové nejsou vůči občanům dostatečně vstřícní a otevření. To všechno ale můžeme změnit.