EIA - hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí

barevná skládačka se stručným výkladem zákona a návodem k jeho praktickému využití

Má se v blízkosti Vašeho domova stavět nová dálnice, spalovna nebo továrna? Hrozí otevření lomu či skládky? Obáváte se, jaký může mít takový záměr dopad na Vaše zdraví a životní prostředí? Uplatněte své připomínky v procesu hodnocení vlivů (EIA). I Vy můž