Benátky nad Jizerou se bouří proti plánované výrobě s použitím toxického naftalenu

4.9.2012 - BENÁTKY NAD JIZEROU | Novinky
Vlnu nevole místních obyvatel vyvolává v Benátkách nad Jizerou úmysl rakouské firmy Tyrolit, která sem chce umístit výrobu brusných kotoučů s použitím potenciálně karcinogenního naftalenu. Tato nebezpečná látka má být použita pro její schopnost vytvářet porézní materiál. „S umístěním výroby s naftalenem nesouhlasíme a společně s námi ani mnoho dalších obyvatel Benátek nad Jizerou. Máme obavy z možných úniků látky do okolí, ať už při možné havárii, tak za běžného provozu,“ konstatoval Jan Vitoušek, jeden z iniciátorů petiční akce proti záměru.

Petici proti problematické výrobě již ve zhruba sedmitisícovém středočeském městě podepsalo v průběhu jednoho týdne 550 obyvatel a další přibývají každým dnem. Proti záměru se tedy již vyjádřilo přes 7 % obyvatel města.

Další podrobnosti, elektronickou petici a petiční archy najdete zde >>

Nyní je celý záměr ve fázi posuzování vlivů na životní prostředí v takzvaném procesu EIA, který se pomalu blíží ke konci. Vyjádřit se k posudku na dokumentaci veřejnost mohla do 2. září. Zamítavý postoj k záměru si již v březnu tohoto roku odhlasovalo i městské zastupitelstvo Benátek nad Jizerou. Ten však hodlá prezentovat až na veřejném projednání procesu EIA, které by mělo proběhnout v dohledné době. Poté by měl kraj vydat závěrečné stanovisko procesu. „Pevně doufáme, že stanovisko kraje bude záporné, protože si nedokážeme představit, že by se do Benátek dostala výroba používající nebezpečný naftalen. Snad si krajský úřad všimne mnoha nesouhlasných stanovisek občanů,“ vyslovil naději člen petičního výboru Vitoušek.

Nesouhlas se záměrem zaslal ve svém stanovisku v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí také program Toxické látky a odpady sdružení Arnika. „Místní lidé se na nás obrátili se žádostí o konzultaci plánovaného záměru. Především nás udivuje, že se v novém provozu uvažuje s využitím naftalenu, tedy látky, která se může v dohledné době dostat mezi látky zakázané podle nařízení REACH. Kromě toho, že je naftalen pravděpodobně karcinogenní pro lidi, je také vysoce nebezpečný pro vodní organismy a poškozuje hormonální systém člověka. Právě možnost úniků do vody je v případě Benátek nad Jizerou asi nejožehavější, protože provoz leží v zátopové oblasti Jizery,“ shrnul hlavní výhrady k záměru vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

pdfVyjádření sdružení Arnika k posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Výroba porézních kotoučů“ v Benátkách nad Jizerou79.14 KB

Banner-stika

Sledujte nás: