Bezpečnostní zprávu Spolany lze připomínkovat do 5. dubna

11.3.2003 - PRAHA/NERATOVICE | Novinky
Obce v okolí Spolany již obdržely úplnou Bezpečnostní zprávu Spolany Neratovice. Stalo se tak poté, co Arnika upozornila na její neúplnost na tiskové konferenci v Mělníce. Veřejnost ji může připomínkovat zhruba do začátku dubna - konkrétně v obci Kly například do 5. dubna (datum se v jednotlivých obcích může lišit). Základní text zprávy bez příloh naleznete také na našich internetových stránkách o Spolaně ve formátu pdf. Své připomínky k ní lze zasílat e-mailem nejpozději do 31. března také programu Toxické látky a opdady sdružení Arnika na adresu toxic@arnika.org. My pak připomínky předáme některé z příslušných obcí či přímo Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Obce v okolí Spolany již obdržely úplnou Bezpečnostní zprávu Spolany Neratovice. Stalo se tak poté, co Arnika upozornila na její neúplnost na tiskové konferenci v Mělníce. Veřejnost ji může připomínkovat zhruba do začátku dubna - konkrétně v obci Kly například do 5. dubna (datum se v jednotlivých obcích může lišit). Základní text zprávy bez příloh naleznete také na našich internetových stránkách o Spolaně ve formátu pdf. Své připomínky k ní lze zasílat e-mailem nejpozději do 31. března také programu Toxické látky a opdady sdružení Arnika na adresu toxic@arnika.org. My pak připomínky předáme některé z příslušných obcí či přímo Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Bezpečnostní zpráva a bezpečnostní program jsou důležitými dokumenty, které musí zpracovat podniky nakládající s nebezpečnými a toxickými látkami. Zákon č. 353/99 Sb. o prevenci závažných havárií umožnil veřejnosti tyto dokumenty připomínkovat. "Nejde jen o cár papíru. Bezpečnostní zpráva a bezpečnostní program mají popsat systém zabezpečení velkých průmyslových provozů (chemičky, sklady chemikálií, spalovny nebezpečných odpadů apod.) proti haváriím. O nutnosti takového zabezpečení a dohledu nad tím, jak je koncipováno, se přesvědčili lidé žijící v okolí Spolany již mnohokrát. Naposledy při povodních v srpnu 2002 a po nich. Připomínkování bezpečnostní zprávy veřejností a obcemi může Spolany přimět k lepšímu systému zabezpečení podniku proti únikům toxických látek do prostředí," stručně shrnul význam veřejné kontroly bezpečnostní zprávy Petrlík.

Stránky o Spolaně na Budoucnosti bez jedů.

Stránky o Spolaně.

Banner-stika

Sledujte nás: