bis(2-etylhexyl) isoftalát (DOIP)

 • CAS

  137-89-3
 • Vzorec

  C24H38O4

 • Stručná charakteristika

  Bis(2-etylhexyl) isoftalát (dioktyl isoftalát, DOIP) je uměle vytvořená organická látka používaná především jako změkčovadlo v plastových výrobcích (PVC). DIOP je náhradou z hlediska bezpečnosti diskutovaného ftalátu DEHP, podobá se mu strukturou i chemickými vlastnostmi. DOIP může představovat až 40% finálního výrobku. Do prostředí může být DOIP uvolňován během celého životního cyklu, od výroby po likvidaci. DOIP je akutně toxický pro vodní organizmy. DOIP je dle platné evropské legislativy (Nařízení Evropské komise č. 1272/2008) klasifikován jako látka toxická pro reprodukci, kategorie 1B. To znamená, že pravděpodobně působí negativně na schopnost reprodukce u člověka, což spolehlivě dokládá řada vědeckých studií na zvířatech. Jako jiné ftaláty s podobným chemickým složením i DOIP blokuje mužské hormony, tzv. androgeny. Důsledkem je tzv. demaskulinizace populace. Samci u zvířat vykazují nižší počty spermií, nesestouplá varlata, či vrozené vady penisu.

 • Podrobná charakteristika

  Bis(2-etylhexyl) isoftalát (dioktyl isoftalát, DOIP) je syntetická organická látka používaná především jako změkčovadlo v plastových výrobcích (např. v hračkách). Nahradil velmi diskutovaný ftalát DEHP, není zdaleka tak prozkoumán, ale má podobné vlastnosti, a to jak chemické – používá se zejména jako změkčovadlo k výrobě měkčeného PVC. DOIP se jeví jako „nový“ kontaminant užívaný jako změkčovadlo v PVC. Chemicky je tato látka jen jiným isomerem DEHP. (DEHP má 2-ethylhexyl substituenty v poloze ortho, DOIP v poloze meta). DOIP může představovat až 40% finálního produktu z PVC.

  DOIP je ve vodě nerozpustný. Jako ester silně reaguje s kyselinami za vzniku tepla, alkoholu a kyseliny. Při hoření generuje štiplavý a dráždivý kouř. DOIP je pravděpodobně vznětlivý.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  DOIP je dle platné evropské legislativy (Nařízení Evropské komise č. 1272/2008) klasifikován jako látka toxická pro reprodukci, kategorie 1B. To znamená, že látka je pravděpodobně reprotoxická i pro člověka, což dokazují mnohé vědecké studie u zvířat. Jedná se o druhý nejvyšší stupeň rizika toxicity pro reprodukci.

  Podobně jako jiné ftaláty s podobným chemickým složením blokuje DOIP mužské hormony, tzv.androgeny. Důsledkem je tzv.demaskulinizace populace. Samci u zvířat vykazují nižší počty spermií, nesestouplá varlata či vrozené vady penisu.

  Současně je to látka akutně toxická pro vodní organismy.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Synonyma

  Dioctyl isoftalát; Flexol plasticizer 380; Diethylhexyl isoftalát; Di-(2-etylhexyl) isoftalát; Isophthalic acid, bis-octhyl ester; Isophthalic acid, di-(2-ethylhexyl)ester; Isophthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester; Bis-(2-ethylhexyl)ester kyseliny isoftalové
 • Výstražné symboly

  nebezpeci pro vodni organismypiktogram nebezpeci

 • R věty

  R 50 - Vysoce toxický pro vodní organismy, R 60 - Může poškodit reprodukční schopnost, R 61 - Může poškodit plod v těle matky
 • Odkazy

  1. Chemical book

   

  2. http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/cl-inventory/view-notification-summary/16188

 • Literatura

  1. Material Safety Data Sheet - Sigma Aldrich Co.LLC.

  2. Tan, G. H. "Residue levels of phthalate esters in water and sediment samples from the Klang River basin." Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 54.2 (1995): 171-176.

 • Autor

  Mgr. Karolína Brabcová, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: