Tým Bořena posekal louky pod Lipskou horou. Tak jako každý rok

Tým Bořena posekal louky pod Lipskou horou. Tak jako každý rok

Lipská hora je jedním z nej méně známých pokladů Českého středohoří. Stojí totiž mimo hlavní turistické trasy – můžete se tak klidně ztratit v okolních lesích, nebo si užívat...

celý článek
Letošní kosení luk pod Lipskou horou podpořila ČSOB a Fórum dárců, přidejte se!

Letošní kosení luk pod Lipskou horou podpořila ČSOB a Fórum dárců, přidejte se!

Každoroční oblíbená víkendovka babího léta proběhne v termínu od 8. do 10. září. Pojeďte s Týmem Bořena na kosení luk pod Lipskou horu do malebného Českého středohoří nejen sekat louky, ale i strávit příjemné večery u ohně, spát pod hvězdami a poznat krásné kouty České republiky a nové kamarády.

celý článek
Tým Bořena kosil louky pod Lipskou horou počasí navzdory

Tým Bořena kosil louky pod Lipskou horou počasí navzdory

O minulém víkendu (16. -18. září) jsme pro milovníky a ochránce přírody uspořádali tradiční akci „týmu Bořena“. Nadšené dobrovolnice a dobrovolníci se sešli pod Lipskou horou,...

celý článek
Louku pod Lipskou horou přijeli pokosit dobrovolníci z celé republiky i ze zahraničí

Louku pod Lipskou horou přijeli pokosit dobrovolníci z celé republiky i ze zahraničí

MRSKLESY – Jednadvacet dobrovolníků vyzbrojených motorovými kosami a hráběmi se v sobotu vydala kosit hektar louky na úpatí Lipské hory v Českém středohoří. Cílem pravidelného...

celý článek
Přijeďte na zářijové kosení luk pod Lipskou horou

Přijeďte na zářijové kosení luk pod Lipskou horou

Každoroční oblíbená víkendovka babího léta proběhne v termínu 10. - 12. září. Pojeďte s Týmem Bořena na kosení luk pod Lipskou horu do malebného Českého středohoří nejen sekat...

celý článek

Bořena

Již desítky let pečuje tým Bořena složený ze zaměstnanců a příznivců Arniky o vzácnou květenu vyskytující se na tzv. bílých stráních a mokřadních loukách Českého středohoří.

belozárka liliovitá     hvezdnice chlumní 3

Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)       Hvězdnice chlumní (Aster amellus)


Počátky Týmu Bořena sahají na konec roku 1979, kdy jej založila skupina studentů z Bíliny v čele s pozdějším zakladatelem Arniky Jindrou Petrlíkem.  Od roku 1985 do roku 1992 přemístili členové týmu řadu ohrožených rostlinných druhů z předpolí rostoucí hory hlušiny. Pod tunami hlušiny z povrchového hnědouhelného dolu (dříve Maxim Gorkij, dnes Doly Bílina) zmizely v radovesickém údolí čtyři vesnice. Zmizely rozsáhlé pozemky s úrodnými černozeměmi, malebná krajina, byla zrušena tři chráněná území, plánu zasypat údolí byl přizpůsoben rozsah chráněné krajinné oblasti.  Ze tří různých typů lokalit se podařilo přestěhovat devět druhů rostlin. Osm z nich se ve svých nových domovech zabydlelo. Tento přesun je svou úspěšností považován za zcela jedinečný v evropském měřítku. Z bývalého chráněného naleziště Bělák byly na nové lokality přesazeny len žlutý (Linum flavum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), sasanka lesní (Anemone sylvestris), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), plamének přímý (Clematis recta) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). Od Lukovského potoka k potoku Mukovskému se dostaly bledule jarní (Leucojum vernum) a ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia). Pozornost Týmu Bořena se nyní přesunula především na lokality, kde rostliny našly náhradní útočiště. Má nad nimi patronát a snaží se udržet na nich přirozené podmínky pro další existenci těchto rostlin.

hadimord bar          hadimord bar

     Plamének přímý (Clematis recta)           Hadí mord španělský (Scorzonera hispanica)

 

Pojďte s námi do terénu

Vybrané louky v Českém středohoří spolu s dobrovolníky pravidelně každoročne kosíme a zbavujeme keřů. Akce se tradičněkoná na začátku září.

Každý rok se na strání pod Lipskou horou věnujeme kosení a případném odstraňování náletových dřevin. Práce se konají vždy po odkvětu rostlin rostoucích na daných lokalitách. Bez každoroční péče by řada lokalit nemohla plnit plnohodnotnou úlohu přirozeného stanoviště daného rostlinného druhu a tím by ztratila svou přírodní hodnotu. S vaší pomocí nám kosení půjde lépe od ruky.

O kosení luk v Českém středohoří v roce 2022 si můžete přečíst zde.

Ohrožené druhy rostlin, která dnes na loukách rostou, si můžete zblízka prohlédnout zde.

 

Darujte květinu

Nemůžete se k nám přidat na každoroční kosení a přesto chcete pomoci? Darujte svým blízkým květinu, která neuvadne. Prostřednictvím našich darovacích listin můžete péči o vzácné rostliny na loukách v Českém středohoří podpořit.

 IMG 8013     IMG 8029

IMG 8151     IMG 8523

IMG 8463     IMG 8367


 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě