Braňte se reklamě

Podle průzkumu Arniky (2003, 2009) dostávají české domácnosti do svých schránek asi 15 kilogramů reklamních letáků ročně.  Průměrná domácnost tak u nás dostává asi 2 letáky denně. Letáky s nabídkou potravin tvoří asi 50 % celkové hmotnosti (7,5 kg). Zatímco v roce 2001 bylo v ČR distribuováno 1,7 miliardy letáků, v roce 2006 to bylo již 3,5 miliardy kusů a v posledních letech se množství ustálilo na 3,9 miliardách. Náklady na distribuci letáků se odhadují na 10 miliard českých korun (zdroj: Admez).

nevhazujteSamolepky na schránky můžete získat i na e-shopu arniky.Výroba letáků často zbytečně zatěžuje životního prostředí, jejich životnost je krátká, část lidí je nečte a rovnou vyhazuje.  Braňte se samolepkou proti reklamě, je to ten nejjednodušší způsob, jak předcházet vzniku odpadů. Česká pošta vede statistiku domácností, které mají na schránce samolepku. Čím více lidí ji bude mít, tím ménšímu počtu domácností může nabízet roznos. Je dobré odpady recyklovat, předcházet jim je ale mnohem lepší. Prevencí se ušetří například asi třikrát víc energie než pouhou recyklací (více v sekci "O papíru").  

Distribuci letáků je třeba zlepšit. Mnoha lidem vadí, že letáky jsou v balících vkládány pod/na schránky, na schody či za dveře. Pokud tak distributor činí, porušuje smlouvu se svým zákazníkem. Vyjímkou je, že si to přejí obyvatelé domu. Potom by takové místo měli viditelně označit. Ideální je uvést i počet letáků, které se na místo má ukládat. Důvodem může být tlak na cenu za distribuci. Podle společnosti Česká distribuční je cena roznosu reklamy v ČR několikrát nižší (3x až 8x) než třeba v Německu či Holandsku (přitom tam probíhá silný konkurenční boj). Nebojte se proto stěžovat si firmě, která leták vydala. Uvítají to, protože mají zájem, aby distribuce fungovala správně. Kontakt naleznete většinou přímo na letáku (často zelená bezplatná linka).

Co můžete udělat, pokud letáky nechcete:   

1) Nalepte si na schránku nápis „NEVHAZUJTE REKLAMU, PROSÍM“. Tím distributora letáků informujete, že považujete vhazování reklamy do Vaši schránky za obtěžující. Pokud tak učiní, poruší zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb.

2) Pokud firmy nápis na schránce nerespektují (příp. dávají letáky mimo schránky), stěžujte si buď firmě, které se reklama týká nebo firmě, která ve Vaší lokalitě letáky distribuuje. Kontakt je většinou na letáku. Pokud to nestačí, pošlete podnět na živnostenský odbor Vašeho krajského úřadu (podle naší zkušenosti lze tak učinit elektronicky, e-mailem). Na základě Vašeho podnětu může krajský živnostenský úřad uložit pokutu až do výše dvou milionů korun. Vzor stížnosti si můžete zkopírovat z našich stránek. Kontakty na živnostenské úřady naleznete na našem webu.

3) Pokud ani to nestačí, obraťte se o pomoc na nás nebo Sdružení obrany spotřebitele