en ru

„Budoucnost bez jedů“ v Boskovicích

15.7.2004 - BOSKOVICE | Tiskové zprávy
Návštěvníci hudebního festivalu „Boskovice 2004“ budou moci ve dnech 16. - 18. července shlédnout putovní výstavu sdružení Arnika „Budoucnost bez jedů“. Budoucnost bez jedů není jen název výstavy, ale také jedné z kampaní a petic Arniky. Jejím cílem je prosadit zavedení dostatečně přísné chemické politiky v Evropské unii (tzv. REACH), zamezit zbytečným únikům dioxinů (1), polychlorovaných bifenylů (2) a dalších toxických látek do životního prostředí a zajistit svobodný přístup k informacím o toxických látkách.
Cíle petice (text zde) budou moci lidé podpořit svým podpisem přímo ve stanu Arniky. Výstavu o prázdninách shlédnou návštěvníci na sedmi hudebních festivalech (3). Svoji premiéru měla u příležitosti Dne vody v březnu 2004 na Ministerstvu životního prostředí.

„Krajinu v okolí Boskovic a vůbec okres Blansko má většina lidí spojené s představou krásné a čisté přírody Moravského krasu vytvořeného působením vody na vápenec. A voda je médium, které často znečišťujeme toxickými látkami a jehož prostřednictvím se přenášejí i daleko od svých zdrojů. Průzkumy navíc ukazují, že řada problémů s látkami jako jsou dioxiny anebo PCB (2) vzniká na konkrétním místě, ale má globální dopady. Jeden z panelů je přímo věnovaný putování toxických látek,“ vysvětluje vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika.

I okres Blansko má svá bolavá místa, co se týče kontaminace toxickými látkami, a proto jsou pro něj petiční akce Arniky a výstava samotná velice aktuální. V Blansku a Letovicích jsou staré ekologické zátěže uvedené v návrhu Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy (4). V případě Blanska jde o kontaminaci PCB (2) a Národní implementační plán konstatuje možnost ohrožení podzemních a povrchových vod v CHKO Moravský kras. V případě Letovic jde o kontaminaci chlorovanými uhlovodíky a PCB související s bývalým Contexem. Stejně jako v případě Blanska je ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod.

„V Jihomoravském kraji je pak v provozu řada spaloven. K nejproblematičtějším z hlediska vzniku škodlivých dioxinů patří vyškovská spalovnanebezpečných odpadů firmy Ekotermex. Koncentrace dioxinů v jejích kouřových plynech přesahovaly podle měření z roku 2003 až 25x přejatou evropskou normu pro emise těchto látek ze spaloven. Tento limit překračovala i spalovna zdravotnických odpadů v Břeclavi. Ta však svůj provoz končí,“ doplnil Petrlík.

Zbavovat Zemi toxického znečištění pomáhají například mezinárodní úmluvy, které omezují anebo dokonce zakazují použití určitých toxických látek (například Stockholmská úmluva – 4). Na trh jsou však uváděny stále další látky, které jsou pro životní prostředí novou hrozbou. Arnika prostřednictvím výstavy navrhuje jako řešení tohoto problému přijetí dostatečně přísných požadavků na testování chemických látek před jejich uvedením na trh. To by mohla zavést nová chemická politika Evropské unie nazývaná zkratkou REACH.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu