Chebu hrozí výstavba spalovny, místní obyvatele nikdo dostatečně neinformuje

19.12.2012 - CHEB | Tiskové zprávy
Ilustrační foto
Naprosto nedostatečné až žádné informace má k dispozici veřejnost v Karlovarském kraji o záměru firmy Terea, která chce v Chebu postavit spalovnu. Firma je přitom paradoxně z poloviny ve vlastnictví právě města Chebu. Upozorňuje na to sdružení Arnika, které k záměru podalo řadu připomínek. Zařízení na energetické využití odpadu, jak spalovny momentálně firmy nazývají, má podle plánů stát na Švédském vrchu a ročně spálit přes dvacet tisíc tun komunálního odpadu. Krajský úřad teď rozhoduje, jestli nařídí zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí (EIA) a umožní tak lidem, aby se k projektu oficiálně vyjádřili.

„Tento záměr může výrazně ovlivnit obyvatele i životní prostředí. Většina místních obyvatel o chystaném záměru ani neví. Neproběhlo žádné veřejné jednání. Je nepřijatelné, aby ve městě vyrostla spalovna, aniž by o tom proběhla diskuze s veřejností a nebyla zpracována dokumentace vlivu na životní prostředí,“ říká vedoucí kampaně „Nespaluj, recykluj!“ Matěj Man ze sdružení Arnika. „Firma Terea předkládá dokumentaci, ze které čiší snaha vyhnout se posuzování vlivu na životní prostředí i porovnání technologie s nejlepšími dostupnými technologiemi v procesu IPPC. Třeba neustálým omíláním, že zařízení bude mít relativně malou kapacitu nebo tvrzením, že se nejedná o spalovnu. Podle platné legislativy však o spalovnu jde, ať už ji firma označuje za energetické využití odpadu nebo fabriku na popel,“ dodává Man a odkazuje na směrnici Evropského parlamentu (1).

Do takzvaného zjišťovacího řízení, které právě probíhá, poslala Arnika řadu upozornění na nedostatky projektu. Doporučuje také, aby krajští úředníci zahájili standardní proces EIA, který dá lidem možnost se k záměru vyjádřit. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje navíc upřednostňuje prevenci vzniku odpadu, lepší recyklaci a kompostování před spalováním. To Arnika považuje za správné.

Připomínky Arniky a další podrobnosti jsou k dispozici na samostatných stránkách této kauzy >>

Předložená dokumentace je neúplná, místy nepřesná a protiřečí si. „Investor například navrhuje nevhodnou technologii čištění spalin od dioxinů (2), která se v Česku už jednou ukázala jako nevyhovující. Podobnou technologii použili ve spalovně v Liberci, ale museli ji vyměnit. Podezřelá je také předpokládaná produkce odpadu ze spalovny, tedy popele a strusky. Uváděné množství je oproti běžně dosahovaným hodnotám výrazně podhodnocené. Dokumentace si také odporuje v číslech, protože deklarovaná celková roční kapacita neodpovídá tomu, co nám vyjde při vynásobení hodinové kapacity a ročního fondu pracovních hodin,“ říká vedoucí programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika.

Dokumentace obsahuje mnoho dalších nedostatků, na které Arnika upozorňuje ve svých připomínkách. Nevládní organizace navíc považuje záměr za předimenzovaný a nepotřebný.

Navíc Česká republika doposud nevyčerpala možnosti, které nabízí důkladná recyklace. Upozorňuje na to kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika. Nové spalovny by zničily další tisíce tun kvalitních druhotných surovin. Pokud bychom je ale recyklovali, uspoříme mnohem více energie, než dodá spálení odpadu. Zároveň nebude nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy a dalších surovin. Stejně tak bychom získali tuny kvalitního kompostu pro využití na zahradách a v zemědělství (2).

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu