#Nespaluj, recykluj

Dioxiny ze spaloven se dostávají do potravin lokálního původu v různých koutech světa

Dioxiny ze spaloven se dostávají do potravin lokálního původu v různých koutech světa

Ve druhém ze série webinářů spolku Arnika, věnované problematice spalování odpadů, se přednášející Nikola Jelínek a Jindřich Petrlík opět dotkli překračování planetárních mezí....

Factsheet Negativní dopady spaloven odpadů

Factsheet Negativní dopady spaloven odpadů

Spalování odpadů je opředeno celou řadou mýtů. Často se o něm mluví jako o "ekologickém" či "zeleném" způsobu získávání energie, který nepřispívá ke klimatické změně a globální...

Negativní dopady spaloven odpadů v kostce!

Negativní dopady spaloven odpadů v kostce!

Spalování odpadů je opředeno celou řadou mýtů. Často se o něm mluví jako o "ekologickém" či "zeleném" způsobu získávání energie, který nepřispívá ke klimatické změně a globální...

Dopady toxického odpadu: Popel ze spaloven odpadů v oběhovém hospodářství

Dopady toxického odpadu: Popel ze spaloven odpadů v oběhovém hospodářství

Při spalování odpadů vzniká poměrně velké množství zbytků, které propadnou roštem spalovny (takzvaného popela) a s jejich vznikem je spojena řada negativ. Díky velkému podílu...

Spalovny nám pěkně zatopí

Spalovny nám pěkně zatopí

Vzrůstající počet spaloven odpadu může být zásadním problémem pro evropskou, a především českou klimatickou politiku – takový je závěr webináře Arniky s názvem Klima: Spalovny...

Škvára a popílky na skládce v Rynolticích

Škvára a popílky na skládce v Rynolticích

Směs škváry a popílku ze spalovny odpadů v Liberci nazvaná SPRUK byla použita také firmou GESTA Rynoltice pro technické zásypy na společností provozovaných zařízeních – na...

Škvára a popílky na skládce v Košťálově

Škvára a popílky na skládce v Košťálově

Směs škváry a popílku ze spalovny odpadů v Liberci nazvaná SPRUK byla použita také firmou INGEO jako materiál pro technické zabezpečení skládky v Košťálově.

Škvára a popílky na skládce v Českém Dubu

Škvára a popílky na skládce v Českém Dubu

V roce 2003 byla směs škváry a popílku ze spalovny odpadů v Liberci nazvaná SPRUK použita mimo jiné také k rekultivaci skládky provozované firmou ASANO v Českém Dubu. Tato...

Škvára a popílky v průmyslové zóně ve Vesecku?

Škvára a popílky v průmyslové zóně ve Vesecku?

V roce 2011, když byl ještě expediční a logistický areál společnosti Kamax ve Vesecku u Turnova pouze ve fázi plánu, bylo v dokumentaci k procesu posuzování jeho vlivů na životní...

Haldy popela na skládce v Benátkách

Haldy popela na skládce v Benátkách

Jak mohou zbytky po spalování odpadů ze spaloven vypadat a jak moc jich může být je dobře vidět na skládce v Benátkách nad Jizerou provozované firmou AVE CZ Daniela Křetínského....

Struska ze spalovny v přírodě na Frýdlantsku

Struska ze spalovny v přírodě na Frýdlantsku

Vysoké koncentrace nebezpečných dioxinů a polyaromatických uhlovodíků byly naměřeny v materiálu, který leží mimo jakoukoli kontrolu v údolí potoka jihozápadně od Frýdlantu. Odpad...

Kontaminace cyklostezky v Jizerských horách

Kontaminace cyklostezky v Jizerských horách

Směs toxického popílku se struskou z liberecké spalovny , kterou společnost TERMIZO (pod označením SPRUK) přes rok neoprávněně prodávala jakožto stavební materiál, kontaminovala...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě