#Nespaluj, recykluj

Spalovny odpadů: leták o haváriích spaloven v Evropě

Spalovny odpadů: leták o haváriích spaloven v Evropě

Spalovny odpadů (či takzvaná „zařízení na energetické využívání odpadů“, zkráceně ZEVO) se mohou na první pohled zdát jako jednoduché a vhodné řešení problému s odpadem....

Lež, pustá lež a komíny

Lež, pustá lež a komíny

V důsledku snižování emisí z průmyslových zdrojů se dnes běžně tvrdí, že spalování odpadu v domácnostech má vyšší emisní faktory než spalování odpadu ve spalovnách. Tento krátký...

Velká část obsahu černých popelnic se dá recyklovat, ve spalovně končit nemusí

Velká část obsahu černých popelnic se dá recyklovat, ve spalovně končit nemusí

V Česku se množí plány na stavby zařízení pro energetické využití odpadu, v jihočeském kraji mají vzniknout dokonce dvě. První z nich, ZEVO Vráto, které má stát v Českých...

Teplárny přecházejí od závislosti na fosilních palivech k závislost na odpadu. 58 % spáleného odpadu by se přitom dalo recyklovat

Teplárny přecházejí od závislosti na fosilních palivech k závislost na odpadu. 58 % spáleného odpadu by se přitom dalo recyklovat

Ve středu 19. dubna 2023 proběhl v odpoledních hodinách ve Strakonicích, na křižovatce ulic Stavbařů a Dukelská, rozbor kontejneru na směsný odpad. Akci pořádala environmentální...

Spolana plánuje spalovnu, s místními o tom ale mluvit nechce

Spolana plánuje spalovnu, s místními o tom ale mluvit nechce

Jen zhruba dvacet pět kilometrů od spalovny společnosti ČEZ, která má stát v Horních Počaplech u Mělníka, plánuje společnost FCC postavit spalovnu pro chemičku Spolanu Neratovice...

Průzkum „Zvaž to“ ukázal, kde je největší potenciál ke snížení směsného odpadu

Průzkum „Zvaž to“ ukázal, kde je největší potenciál ke snížení směsného odpadu

Naším cílem je snížit produkci směsného, neboli zbytkového odpadu z domácností. Napsali jsme proto příručku Jak na odpady v Praze . Zajímaly nás však také osobní zkušenosti z...

Generálka veřejného projednávání ke spalovně v Písku

Generálka veřejného projednávání ke spalovně v Písku

V Městské knihovně v Písku se ve středu 18. ledna odehrála veřejná debata k plánu na stavbu spalovny, respektive takzvaného zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO) ,...

Non-combustion Technology Already Available in the EU: We Don't Need to Burn POPs Waste!

Non-combustion Technology Already Available in the EU: We Don't Need to Burn POPs Waste!

Stockholmská úmluva vyžaduje, aby se odpady, které překračují limity pro obsah perzistentních organických znečišťujících látek (POPs), vhodným způsobem likvidovaly. Tento...

Ministerstvo nehlídá výstavbu spaloven, nebude co recyklovat

Ministerstvo nehlídá výstavbu spaloven, nebude co recyklovat

Závazné cíle odpadového hospodářství EU ohledně úrovně recyklace v roce 2035 zřejmě pro Českou republiku závazné nejsou. V roce 2022 udělilo Ministerstvo životního prostředí...

Plánovaná spalovna odpadů v Chomutově

Plánovaná spalovna odpadů v Chomutově

Také chomutovská teplárna společnosti ACTHERM plánuje postavit ve svém areálu spalovnu odpadů, neboli „zařízení na energetické využívání odpadů“ (ZEVO). Svůj záměr označila za...

Plánovaná spalovna odpadů v Neratovicích

Plánovaná spalovna odpadů v Neratovicích

Projekt na stavbu spalovny v Neratovicích se skrývá pod zkratkou PECeN (Průmyslové energetické centrum Neratovice). Plánovaná kapacita záměru je 160 000 tun odpadů ročně a...

Plánovaná spalovna odpadů v Písku

Plánovaná spalovna odpadů v Písku

Na základě memoranda mezi městy Písek, Strakonice, Milevsko, Horažďovice, Vodňany a Blatná z května 2022 vznikla se záměrem zastřešení společného řešení odpadové problematiky v...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Bydlení Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena