en ru

Arnika ve svete cinachina

ch

Co děláme

Čína: pomoc obětem toxického znečištění

Toxické látky vypouštěné průmyslovými provozy jsou rostoucím problémem, který dalece přesahuje lokální úroveň. Důsledky znečištění mají často dopad regionálního až globálního rozsahu. Arnika se dlouhodobě snaží využívat svých zkušeností a podporova partnerské nevládní organizace v dalších zemích, zejména v těch, kde se aktivity občanské společnosti v této oblasti teprve rozvíjejí.

Cílem projektu v Číně, na němž jsme v letech 2012-2014 spolupracovali s čínskou organizací Green Beagle a Mezinárodní sítí pro eliminaci perzistetních organických látek (IPEN), bylo posílit schopnost obětí toxického znečištění a nevládních organizací angažovat se v jednotlivých kauzách, vstupovat do rozhodovacích procesů a pracovat na zvyšování chemické bezpečnosti. V rámci projektu vznikla síť čínských nevládních organizací a skupin občanů zasažených průmyslovým znečištěním, které si začaly předávat informace a navázaly spolupráci.

Důležitou součástí projektu byla i měření stavu znečištění životního prostředí a zveřejňování jejich výsledků. Dostupnost informací i znečištění je totiž významným předpokladem pro to, aby zasažené komunity mohly přijmout odpovídající opatření.

Místní občanská sdružení se v projektu věnovala 15 případům znečištění odpady, těžkými kovy nebo perzistentními organickými polutanty. Deseti případům, které jsou neblaze proslulé vážnými zdravotními problémy obyvatel žijících v okolí, se podrobně věnují studie, které nechávají nahlédnout za oponu jednotlivých kauz a formulují doporučení a kroky vedoucí k nápravě stavu, jenž ohrožuje zdraví místních lidí i životního prostředí. Arnika a IPEN se v kauzách angažovali hlavně odbornou asistencí, zejména co se týče závazků vyplývajících z ratifikace mezinárodních úmluv a interpretace dat.

Za účasti expertů z Arniky a IPENu bylo zorganizováno 6 tréninků pro zástupce občanských sdružení a oběti znečištění o prosazování a možnosti využití práva na informace a procesu EIA v Číně. Účastníci workshopů se mimo jiné naučili, jak odebrat vzorky pro chemické analýzy nebo používat přenosná zařízení pro monitoring znečištění životního prostředí. Proběhly i semináře pro různé klíčové hráče - odbornou veřejnost, úředníky s rozhodovacím mandátem a zástupce občanské společnosti zahrnující oběti znečištění v Číně. Semináře pomohly zahájit dialog mezi těmito skupinami vedoucí k nalezení řešení jednotlivých kauz ohrožujících zdraví zasažených komunit a prohlubujících jejich chudobu.

Díky projektu vyšla kniha (dostupná pouze v čínštině), která poskytuje občanským sdružením praktický návod k možnostem využití procesu EIA v lokálních kampaních. Arnika se podílela na sepsání oddílu věnujícímu se evropské EIA a zkušenostem s využitím EIA v Evropě.

Kauzy

Znečištění kovy v Liyuyang (provincie Hunan):
V této malé vesnici sídlí firma vyrábějící ploché televizory, která porušuje povolení a znečišťuje kovy zdroj pitné vody pro 1,3 milionu lidí. Studie v angličtině.

Foto/IPEN 
(Photo by Simon Song)

Znečištění glyfosátem v Pengsham (provincie S'-čchuan):
Obyvatelé vesnice, v jejích blízkosti se vyrábí celosvětově nejprodávanější pesticid glyfosát, musí pro pitnou vodu cestovat 10km. Studie v angličtině.

sechuan
(Photo by Mao Da)

Znečištění kovy v Dexing (provincie Ťiang-su):
Největší měděný důl v Asii patří k dlouhodobým zdrojům znečištění. Vesnice Dexing vzdálená 20km od dolu bojuje s vysokou mírou výskytu rakoviny. Studie v angličtině.

jiangxi
(Photo by World Ocean Review)

Skládka industriálního odpadu V Miyun (provincie Peking):
Korejská společnost dodávající díly pro GM, Hyundai, Kia, Renault a Samsung našla způsob, jak se zbavit toxického odpadu: platit místním, aby ho ukládali poblíž místních zemědělských ploch. Narazila ovšem na odpor. Studie v angličtině.

peking
(Photo by Mao Da)

Továrna na PVC v Qiqihar (provincie Chej-lung-ťiang):
Obyvatelé vesnice vedou boj s dceřinou továrnou největší čínské státní společnosti produkující PVC, která falšuje dokumenty, znečišťuje vodu a znehodnocuje úrodu. Studie v angličtině.

Chej-lung-tiang
(Photo by Xie Xinyuan)

Industriální odpad ve farmaceutickém parku Tuoketuo (autonomní oblast Vnitřní Mongolsko):
Nebezpečné praktiky druhé nejziskovější čínské farmaceutické společnosti v odlehlé autonomní oblasti. Studie v angličtině.

Tuoketuo
(Photo by He Shan)

Znečištění z továrny na fosfátové fertilizéry v Zhongxiang (provincie Chu-pej):
Znečištění arsenem se překlopilo ve vykonstruované obvinění z vydírání. Studie v angličtině.

Chu-pej
(Photo by MEP Hubei Province)

Znečištění polychlorovanými bifenyly v Ziyang (provincie S'-čchuan):
Dělníci trpící rakovinou odhalili historii používání a ukládání PCB. Studie v angličtině.

S-cchuan
(Photo courtesy of Southern Weekend)

Novinky

Ve vejcích z okolí spaloven byly nalezeny dioxiny

Arnika nalezla vysoké koncentrace dioxinů ve vejcích z okolí spaloven odpadu v Číně

22.06.2016 - Peking
Ve vzorcích vajec od slepic chovaných ve volném výběhu, odebraných blízko spaloven odpadu a dalších “horkých míst” postižených průmyslovým znečištěním v Číně,… více zde

Jihlava a Čína - podobný přístup k rozhodování o životním prostředí

02.10.2014 - JIHLAVA
Jihlavští radní a magistrát dosáhli svého – referendum o výstavbě spalovny komunálních odpadů se nebude konat zároveň s letošními komunálními volbami.… více zde
Mezinárodní konference Právo na informace o chemických látkách v Evropské unii a ve světě

Mezinárodní konference jednala o toxických látkách, odborníci požadují zpřísnění kontroly

28.11.2013 - PRAHA
Čím začaly podzimní události v roce 1989, které nakonec vyústily v zásadní proměnu politických poměrů v někdejším Československu? Demonstracemi v tehdy… více zde

Příběh malého Xie Yonga: Synovo zdraví poškodila spalovna, teď trpí celá rodina

28.11.2013 - PEKING
Malý Xie Yongkang se narodil 12. května 2008 v okresu Hajan v provincii Jiangsu. Chlapec přišel na svět právě v den silného zemětřesení Wenchuan. Během prvních… více zde

Fotogalerie

Setkání Jindřicha Petrlíka z Arniky s čínskými aktivistkami a aktivisty ve Wuhanu.

Spalovna komunálních odpadů ve Wuhan (Čína)

22.06.2016 - WUHAN
Fotky ze spalovny Wuhan v Číně a z jejího okolí, červen 2016. více zde

Čína

13.09.2014 - Čína

Mezinárodní konference Právo na informace o chemických látkách v Evropské unii a ve světě

28.11.2013 - PRAHA
Lidé v Bělorusku, Číně, Kazachstánu nebo Thajsku bojují za zdravější prostředí pro život. Do Prahy na mezinárodní konferenci přijeli ve středu 27. listopadu… více zde

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu