en ru


Co prozradil obyčejný kontejner o třídění v Mohelnici

27.3.2014 - MOHELNICE | Novinky
Arnika spolu s několika obyvateli Mohelnice v minulém týdnu provedla orientační rozbor odpadu produkovaného mohelnickými občany na místním sídlišti. Cílem bylo zjištění složení odpadu, který skončí v popelnici na směsný odpad. Výsledky této praktické analýzy jasně ukázaly, že v Mohelnici jsou v recyklaci využitelných materiálových složek značné rezervy. Například bioodpad tvořil téměř 35 % celkového odpadu, což je sedmkrát více než bylo v kontejneru směsného odpadu.

„Překvapilo nás, že většina kontejnerů doslova přetékala odpadky, ale tříděné nádoby na plast a papír zely prázdnotou. To vše i přes fakt, že popelnice na recyklovaný odpad byly součástí kontejnerového hnízda. V tomto případě by pomohlo zavedení motivačních nástrojů pro zlepšení úrovně recyklace a minimalizace produkce odpadů,“ komentuje výsledky rozboru vedoucí havířovské pobočky Arniky Jan Nezhyba.

Největší část odpadu ve zkoumaném kontejneru tvořil biologicky rozložitelný kuchyňský odpad (34,9 %), následoval plast (12,72 %) a v neposlední řadě papír (5,81 %). Všechny tyto komodity je možné vytřídit do speciálních kontejnerů. Tím by se výrazně snížila produkce celkového směsného odpadu, který již nejde dál materiálově využít a končí zbytečně na skládkách.

„Spalovna, která nekompromisně zlikviduje i využitelný materiál, rozhodně není jediným a už vůbec ne nejlepším řešením, jak nakládat s odpady. Navíc optimalizace odpadového hospodářství by obci šetřilo nejen finanční prostředky, ale také životní prostředí. Jak je vidět na provedeném rozboru, Mohelnici doposud chybí ucelená koncepce nakládání s bioodpadem,“ dodává Nezhyba.

Orientační analýza složení odpadů v SKO Mohelnice

Celkem odpadu v kontejneru 137,5 kg

Obsahem kontejneru bylo i zanedbatelné množství elektro odpadu: 3x tužková baterie, 1x sluchátka, a 2x kabel.

Druh odpadu

Hmotnost-kg

%

Papír

8

5,81

Plast

17,5

12,72

Sklo

9

6,54

Bioodpad

48

34,9

Použitý textil

5,5

4

Stavební odpad

40

29,09

Nebezpečný odpad (léčiva)

0,5

0,36

Kovy

2

1,48

Nekovy

0,5

0,3

SKO (směsný komunální odpad)

6,5

4,72

celkem

137,5

100

Vyjádřeno grafem

Graf mohelnice odpady

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha