Co se Centru pro podporu občanů podařilo v projektu O Praze otevřeně

4.4.2016 - Praha | Tiskové zprávy
Ilustrační fotografie
Arnika
Arnika - Centrum pro podporu občanů před časem získalo finanční podporu na zlepšení života obyvatel Prahy. Cílem bylo zlepšení životního prostředí v Praze a zohlednění podmínek pro kvalitní život, čisté životní prostředí a dobrou občanskou vybavenost při územním rozhodování. Projektu vychází z principů demokratického a participativního řízení a usiluje o zapojení obyvatel do rozhodovacích procesů o podobě svého okolí.

Projekt měl tři konkrétní cíle. Zaprvé zajištění koordinace občanských iniciativ v Praze a rozšíření jejich schopnosti využívat právní nástroje. Součástí je zavedení nástrojů pro sdílení informací a výměny zkušeností. Počítán se s organizování synergických kampaní a formulace společných požadavků. Druhým cílem je zvýšení míry komunikace a spolupráce mezi občanskou veřejností, úřady a politickou reprezentací rozhodující o otázkách územního plánování. A v neposlední řadě centrum usiluje o zapojení obyvatel Prahy do rozhodování o územním plánu, umožnění podávat kvalifikované připomínky, zavedení nástrojů a kapacit pro pomoc občanům hájit jejich právo na informace a příznivé životní prostředí.

Projekt přinesl řadu pozitivních dopadů. V první řadě napomohl stanovení limitů pro rozvoj Prahy i jejích jednotlivých čtvrtí, což je klíčovým úkolem územního plánování. Územní rozhodování je do značné míry pod tlakem komerčních zájmů investorů a developerů. Trvale hrozí, že vymezení nových lokalit k příliš intenzivní zástavbě povede k dopravním kolapsům, úbytku zeleně, nedostatku občanské vybavenosti a dalším jevům, které ve výsledku zhorší kvalitu života v metropoli. Zachování a rozšiřování zeleně, veřejných prostranství, občanské vybavenosti a veřejné dopravy je v zájmu všech obyvatel města.

Pro úspěšné naplnění projektu jsou důležitá občanská sdružení a aktivní obyvatelé, kterým není lhostejný stav životního prostředí. Často také mají povědomí o řadě právních i jiných nástrojů a zkušenosti s aktivní obhajobou veřejných zájmů. Pro tuto cílovou skupinu byla nezbytná odborná poradenská kapacita, kterou tento projekt vytvořil a která umožnila celkové zvýšení kapacit lokálních iniciativ. Mnozí současní zastupitelé byli v oblasti územního rozhodování nováčky. V komunálních volbách 2014 se značná část zastupitelských sborů obměnila. Přitom právě zastupitelé mají v procesu rozhodující slovo. Důležité bylo zprostředkovat jim názor veřejnosti – jejich voličů – a přimět je k otevření toku informací i rozhodovacích procesů veřejnosti.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fonfnno.cz a www.eeagrants.cz

logo nros

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu