Co umí strom aneb O zeleni s trochou fyziky

11.2.2009 - Praha, Carpe Diem | Akce
Beseda s biologem a výzkumníkem Janem Pokorným
 

Napadlo vás někdy, že stromy nám zdarma poskytují řadu služeb? Umíte si představit, kolik by takové služby stály, kdybychom je převedli na provoz přístrojů a komerční cenu energií? V době převažujícího ekonomického uvažování nabízí biolog Pokorný překvapivá čísla a fakta o nejstarších žijících organismech na Zemi – stromech. Ukazuje, jak moc jsou pro člověka důležité, aniž bychom si to uvědomovali. Přednáška ukáže, jak zeleň ovlivňuje mikroklima konkrétní ulice či mikroklima krajiny a dotkne se souvislostí mezi změnami klimatu a ničením přírodního prostředí na pozadí příkladů z Čech a Afriky.

RNDr. Jan Pokorný, CSc., vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Diplomovou práci (1969) a rigorózní práci (1971) obhájil na katedře fyziologie rostlin. Poté byl pedagogickým asistentem na ČZU v Praze. Od roku 1974 pracoval v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Třeboni. V letech 1984 – 85 pracoval v australské Společenství pro vědecký a průmyslový výzkum (CSIRO) Od roku 1998 řídí obecně prospěšnou společnost ENKI v Třeboni. Přednáší na PřF UK, na Vysoké škole ekonomické v Praze a na mezinárodních kurzech o mokřadech. Působí v mezinárodních organizacích jako Vědeckotechnologický panel Ramsarské úmluvy, Mezinárodní ekologická asociace, Mezinárodní panel pro přírodní postupy v zemědělství v Austrálii. Řeší projekty v Africe, zaměřené na návrat vody do krajiny a chov ryb.

 

Jak se do Carpe Diem dostanete?

1. Autobusem č. 136 zastavka Flóra...

2. Metrem A zastávka Flóra...

3. Tramvajemi č. 5, 10, 11, 16. zastávka Flóra...

...a poté se vydáte cca 100m ulicí Jičínskou směrem do Vršovic (od paláce Flóra).


Banner-stika

Sledujte nás: