V Kralupech rozšiřují výrobu styrenu - vědci zjišťují jeho nebezpečnost

V Kralupech rozšiřují výrobu styrenu - vědci zjišťují jeho nebezpečnost

Vědecká studie publikovaná v červencovém vydání amerického časopisu Environmental Health Perspectives dokazuje, že některé styrenové látky uvolňující se z umělohmotných obalů na...

Odhodlá se Česká republika zakázat PVC?

PVC je nebezpečné nejen pro děti, které si hrají s hračkami z něj. Významné ohrožení lidského zdraví představuje používání zdravotnických prostředků z PVC s toxickými změkčovadly...

Budoucnost bez jedů ve Zlíně

Podpisové archy petice "Budoucnost bez jedů" adresované především poslancům Parlamentu ČR schvalujícím potřebné zákony a ratifikaci úmluvy mají možnost další zájemci získat u...

V obci na Karlovarsku byly nalezeny tři pytle s DDT

Tři pytle s neznámým práškem objevila starostka obce Čichalov na Karlovarsku ve staré nepoužívané kovárně v osadě Štoutov. "Domnívám se, že by mohlo jít o nebezpečnou látku,...

Policie rozhodla: Kritika PVC není trestným činem

Spolana Neratovice podala své trestní oznámení 10. prosince 2000 za Petrlíkovo vystoupení na veřejném slyšení k dokumentu Evropské komise o vlivu PVC na životní prostředí, které...

Děti Země předaly hematologické klinice zdravotnický materiál bez PVC

PVC s sebou nese zdravotní rizika svázaná s používáním změkčovadel a dalších aditiv. DEHP (dietylhexylftalát) je jedním z nich. Jeho používání ve výrobě zdravotních materiálů je...

Spalovna v Lysé a odpad z Milovic, to nejde dohromady!

Spalovna v Lysé a odpad z Milovic, to nejde dohromady!

Ve spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem se možná již nyní při zkušebním provozu pálí nebezpečných odpad z Milovic. Výběrové řízení okresního úřadu v Nymburce na jeho...

Spalovna v Lysé nad Labem - historie podobná Temelínu

Spalovna v Lysé nad Labem - historie podobná Temelínu

Děti Země si, stejně jako Občanské sdružení Lysin, myslí, že spalovna se pro Lysou nad Labem stane nejen ekonomickým, ale také významným ekologickým problémem. "Nikde ve studii o...

Působení dioxinů na lidský organismus ovlivňuje pohlaví dětí

Studie zveřejněná v lékařském časopise Lancet ukázala, že působení dioxinů ovlivňuje poměr pohlaví narozených dětí. Zdá se, že dokonce i velmi malé množství dioxinů má...

Tisková zpráva Programu životního prostředí Organizace spojených národů (UNEP)

Klaus Toepfer, výkonný ředitel Programu životního prostředí OSN (UNEP) chválil prohlášení Evropské Unie, ve kterém EU volá po opatřeních vedoucích k identifikaci a zničení...

Jsou dioxiny přírodní nebo umělé?

Jsou dioxiny přírodní nebo umělé?

a dospěla k závěru: "Pozorování na konci 70. let, že dioxiny vznikají spalováním mnoha běžných materiálů, včetně pevného komunálního odpadu, vedla některé vědce k domněnce, že...

Stručná chronologie požáru v podniku Linde - Frigera

14.5. - V dopoledních hodinách začíná hořet sklad náhradních dílů v podniku Linde-Frigera v Berouně-Závodí. Provoz vyrábí mrazničky a chladící systémy. Požár vzniká při svařování...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.