Den stromů v Opavě - Beseda o alejích a lidech, kteří je chrání

23.10.2015 - Opava | Akce
Foto: Martin Plocek
Arnika vás zve na besedu o alejích a jejich ochraně, která se uskuteční v Opavě v rámci oslav Dne stromů.  Každá obec již bere jako samozřejmost udržovat kostelík, radnici nebo kapličku v takovém stavu, aby byly ozdobou, nikoliv ostudou obce. Podobně bychom měli zacházet i se zelení. V kulturní krajině nám přece jde o funkci, estetiku i bezpečnost zároveň. 

Fenomén bývá definován jako úkaz nebo jev, obvykle ve spojení s přívlastky „jedinečný“, mimořádný“, „stojící za pozornost“. Je to tedy něco, na co stojí poukazovat, co si zaslouží naši pozornost. Z tohoto pohledu jsou pro nás fenoménem také aleje. Neumíme si totiž představit českou a moravskou krajinu bez linií stromů, vytvářejících prostředí příjemné k chůzi i jízdě a poskytující oku opěrný bod při rozhledech do krajiny.

Přijďte s námi besedovat o alejích  na Moravě a ve Slezsku, o tom, jak na tom jsou a o tom, co pro ně můžeme udělat.

 

beseda OPA Den stromu

 

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí /www.dbu.de/

DBU

Banner-stika

Sledujte nás: