Den Země 2008

18.4.2008 - Arnika | Články
Oslavy Dne Země se staly již tradiční součástí jara. Málokdo asi ví, že se slaví již 38 let. První Den Země slavili lidé v USA v roce 1970. K tomu letošnímu sdružení Arnika přispěje akcemi v pěti městech České republiky: v Českých Budějovicích, Děčíně, Jihlavě, Ostravě a Praze.

České Budějovice
22. 4., 11 - 17 hod.
Pro návštěvníky je připraven informační stánek s výstavou. Lidé se dozví o problematice využívání PVC jako obalové suroviny potravin, uvidí příklady tohoto materiálu i jeho alternativy – biodegradovatelné plasty. O změkčovadlech PVC a dalších látkách toxických pro životní prostředí i zdraví lidí se kolemjdoucí budou moci informovat také prostřednictvím vystavených panelů. Současně budou moci podepsat petici Za náhradu PVC. Stánek Arniky bude otevřen mezi 11 a 17 hodinou před obchodním domem Prior na Lanově třídě.
Kontakt: Bc. Jitka Straková, Arnika České Budějovice, tel.: 777 266 386

Děčín
21.4. až 25.4.
Arnika Děčín se připojí k akci "Týden Země", která bude probíhat v městské knihovně. Lidé se budou moci během tohoto týdne seznámit s činností našeho sdružení prostřednictvím publikací, které zde budou zdarma k dispozici. Součástí kampaně „Nehrajme si s PVC“ bude petiční akce, která požaduje, aby se PVC nepoužívalo tam, kde hrozí negativní dopad jeho používání na lidské zdraví a existují za něj bezpečnější alternativy. Připraveny budou i výstavní panely o tom, proč je lépe se PVC vyhnout a kde všude se sním můžeme setkat. V rámci Týdne Země je pro návštěvníky v knihovně připraven další dopolední a odpolední program plný zajímavostí o Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, poznávání zvířat a rostlin a besedy s fotografy a cestovateli: 22.4. - Ing. Martin Lípa: Bajkal - perla Sibiře, 23.4. Václav Sojka: Venezuela, 25.4. Mgr. Jitka Kozubková: Austrálie.
Kontakt: Kamil Repeš, Arnika Děčín, tel.: 777 113 237

Jihlava
22.4., 9-17 hod.
Pro děti bude v areálu letního kina Jihlava připraven zábavný soutěžní kvíz „Co nám dává živý strom“, který by jim měl ukázat, nakolik jsou pro nás stromy užitečné a nepostradatelné. Dospělí se budou moci seznámit s tím, jak zabránit zbytečnému kácení stromů i s dalšími tématy, kterým se Arnika věnuje. Budou zde pro ně také připraveny různé informační materiály.
Kontakt: Ing. Jana Vitnerová, Arnika Jihlava, tel.: 775 315 818

Ostrava
22.4.-24.4., 9-17 hod.
Oslavy Dne Země se konají hned na třech místech – v Ostravě-Porubě (22.4.), Ostravě-Jihu (23.4.) a v areálu Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích (24.4.). Lidé zde budou moci získat informace o aktivitách Arniky v oblasti ochrany životního prostředí a aktuálních kampaních - Budoucnost bez jedů, Nehrajme si s PVC či Šetrné papírování. Informační panel „Recyklovaný odpad slouží dál“ přiblíží návštěvníkům recyklované materiály pomocí praktické ukázky výrobků z recyklátu. Také je pro ně připraven zajímavý vědomostní test s odměnou. Děti si v připraveném kvízu ověří své znalosti při poznávání divokých zvířat a rostlin, mohou si namalovat obrázky na kameny a pro nejmenší jsou připraveny omalovánky s přírodovědnou tématikou.
Kontakt: Mgr. Vendula Kubačáková, Arnika Ostrava, tel.: 776 756 352

Praha
19. 4., 10-18 hod.
V sobotu se budou moci Pražané s Arnikou potkat hned na dvou místech. Na Lužinách v okolí místního DDM Arnika představí zbrusu novou výstavu o odpadech. U infostánku se lidé dozvědí nejen, čím škodí životnímu prostředí igelitová taška ve srovnání s látkovou, ale také jak šetrněji nakládat s domácími odpady. Dále si budou moci prohlédnout například výrobky z rozložitelných bioplastů anebo si v anketě o ceny vyzkoušet své znalosti o recyklaci papíru. Na Toulcově dvoře v Praze - Hostivaři Arnika nabídne výstavu věnovanou mokřadům. U infostánku si budou moci také zasoutěžit o drobné chutné ceny a informovat se o činnosti sdružení. 22.4., 9-17 hod. V Kulturním centru Novodvorská Arnika nabídne poradenství o správném třídění, recyklaci a nakládání s odpady. Děti i dospělí si budou moci zasoutěžit o drobné ceny. Pro dospělé je také připravena anketa, v níž si budou moci ověřit znalosti o výrobě papíru a jeho spotřebě.
Kontakt: Bc. Renata Konupková, Arnika Praha, tel.: 222 781 471

O historii Dne Země
Historicky první kampaň pod názvem Den Země (Earth Day) se konala 22. 4. 1970 v USA. Její organizátoři tehdy požadovali využívání obnovitelných zdrojů energie, recyklování materiálů a odpadů, odstranění chemikálií, které ničí ozónovou vrstvu Země atd. Kampaň měla za cíl prosadit otázku ochrany životního prostředí do politické diskuse a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku. Iniciátorem byl senátor z Wisconsinu Gaylord Nelson. Kampaně se zúčastnilo 20 mil. občanů USA. V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. Na celém světě se v tento den konají pochody, soutěže, koncerty, festivaly, ekotrhy, úklidové akce a jiné aktivity. Více informací se dozvíte na mezinárodním webu Dne Země.

Aktivity Arniky jsou podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a grantem hlavního města Prahy.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu