Den Země - Toulcův dvůr

30.4.2011 - Praha - Toulcův dvůr | Akce
Oslavy Dne Země na Toulcově dvoře Arnika samozřejmě nevynechá. Přijďte i Vy a vyzkoušejte své znalosti o vodě!

Program: 10:00 – 18:00

Letošní rok je mezinárodním rokem LESŮ a NETOPÝRŮ. Ornitologové vyhlásili pro letošní rok Ptákem roku STRNADA OBECNÉHO, ochranáři Plazem roku UŽOVKU OBOJKOVOU a Obojživelníkem roku ČOLKA OBECNÉHO. Nabídneme Vám možnost získat o těchto tématech co nejvíce informací.

10:00 – 18.00 - EKOPORADNA ZČ HB BotičToulcův Dvůr

11:00 – Pohádka „O Červené Karkulce“ - divadlo Pruhované panenky – polštářová pohádka s dílničkou

13:00 – 18:00 - minifestival

13:00 – 14:00 – obojživelníci a plazy (povídání a ukázky - čolek obecný, užovka obojková) setkání s panem Karlem Keroušem

14:00 – 15:00 - Výsadba stromů –

 

Prezentace a dílničky ZĆ HB Botič Toulcův dvůr:

 

- Za životem dávných moří – zkoumání ..

- „Žabí koncert“ u mokřadu – zkoumání, pozorování, poslouchání, dílnička … 

Doteky stromů – poznávání pomocí smyslů …

- „Mravenčí stezkou“ – ze života mravenců …

- Hmatová stezka -

- Hra: Jak daleko doskočíš? - Jako blecha, kobylka, vrabec, žába, veverka, zajíc, srnec ?

- Hra na chrobáka – podaří se ti valit „kuličku“, tak jako chrobákovi?

- Hra na veverky- doskáčete, tak jako veverka na nejvyšší strom?

- Pilný jako včelička – setkání se včelařem

Dílna Klubu Mateřídouška - Udělej si svou Zemi

 

Prezentace ostatních organizací:

 

ARNIKA Praha – prezentace, kvízy, aktivity

ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů) Praha – ukázky nahrávek hlasů netopýrů + aktivity pro děti

ČSO (Česká společnost ornitologická), Praha – prezentace, program „Jaro ožívá“, odchyty ptáků …

Český svaz ochránců přírody – 4. ZO „Botič-Rokytka“, Praha 10 – prezentace činnosti

Ekocentrum Podhoubí Praha - prezetace

Ekodomov a Lesní školka „Šárynka“ + vystoupení divadla Pruhovaná panenka s dílničkou + prezentace

Konopářský svaz České republiky, Praha - prezentace

Hnutí Brontosaurus - + výstava „Ekofór“

Sdružení Tereza, Praha – prezetace, aktivity…

Středisko ekologic. Výchovy – Lesy hl.m. Prahy – aktivity o zvěři, lesnictví, dřeviny…

18:00 – 19:30 – „Čarodejnický“ oheň

Datum lsetošní oslavy DZ se potkalo s datem, kdy se pálí Čarodejnice. V 18:00 bude hořet oheň a zájemci se mohou zůčastnit posezení. Zazpívat si s kytarou, oslavit čarodejnice… Klub Mateřídouška nabízí zázemí pro rodiče s malými dětmi.

Banner-stika

Sledujte nás: