Děti Země předaly hematologické klinice zdravotnický materiál bez PVC

15.2.2001 - PRAHA | Tiskové zprávy
Děti Země dnes předaly hematologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dar ve formě infúzních setů v hodnotě 10.000 korun. Sety neobsahují nebezpečné změkčené PVC. Obdobná akce proběhne součastně i na Slovensku a v Polsku. Polyvinylchlorid (PVC) je látka problematická pro životní prostředí a zdraví během procesu výroby, při spotřebě a likvidaci. Evropská unie nyní připravuje legislativu směřující k omezení její výroby a spotřeby.
PVC s sebou nese zdravotní rizika svázaná s používáním změkčovadel a dalších aditiv. DEHP (dietylhexylftalát) je jedním z nich. Jeho používání ve výrobě zdravotních materiálů je podrobeno ostré kritice v odborných kruzích. "Nejostřejší diskuse vyvolává využití PVC hadiček zaváděných do žaludku novorozenců. Vědci dokazují, že expozice DEHP může negativně ovlivnit vývoj reproduktivního systému u novorozenců mužského pohlaví. Ve svých studiích pak říkají, že ke všem použitím PVC ve zdravotnictví existují vhodné alternativy v podobě výrobků z jiných plastů," říká Bc.Vasilka Diadovská z Dětí Země. PVC obsahující ftaláty (změkčovadla) se používá v zásobnicích krve a infúzních roztoků a ve spojovacích trubicích pro transfúzi krve a infúzní terapii. Zde může toxické DEHP lehce přejít do krve . PVC bohužel zůstává jedním z nejpoužívanějších materiálů, hlavně pro jeho nízkou cenu. Na trhu se naštěstí začínají prosazovat také výrobci tzv. non-PVC materiálů, které stojí zatím o něco více než produkty z PVC. "Je také nutné zdůraznit, že cena za PVC je sice nízká, ale nezahrnuje škody způsobené na zdraví a životním prostředí v důsledku výroby a především likvidace. ve spalovnách. Tyto náklady by ovšem neměl nést stát (potažmo daňoví poplatníci), jak je tomu nyní, a doplácet tak na ekonomické výhody pro výrobce PVC," domnívá se RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Dětí Země. Děti Země jsou členy mezinárodní sítě nevládních organizacích Health Care Without Harm HCWH, která sdružuje 298 organizací ve 28 zemích světa.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí