Dětské plovací kruhy


Země původu: Čína
Výrobce: neuveden
Prodejce: Nhan Nguyen Duc, J.A. Gagarina 1186, 362 22 Nejdek, IČ: 70206546
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Výrobky obsahují di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 8,0 a 10,3 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

www.mzcr.cz

Datum upozornění: 14.6.2012