en ru

Dioxiny v Lysé nad Labem

24.9.2004 - Ing. Milan Havel | Články
V souvislosti se zamořením drůbeže v Lysé nad Labem provedla Arnika porovnání výsledků se zeměmi EU, USA a Kanady (tabulky 1a, 1b, 1c).

V tabulce 2 jsou uvedeny průměrné koncentrace dioxinů v různých potravinách a rybách a v Německu. Tabulka 3 ukazuje podíl jednotlivých potravin na denním příjmu dioxinů a PCB v různých evropských zemích. V tabulce 4 je srovnání výsledků rozborů ryb z okolí Lysé nad Labem a z okolí Spolany Neratovice. V tabulce 5 je souhrn všech rozborů provedených ke dnešnímu dni v Lysé n/L.

Obsahy dioxinů a PCB ve vzorcích drůbeže a ryb z Lysé nad Labem jsou ve většině případů vyšší, a to i značně. Tvrzení, že jde o průměrné hodnoty je nepodložené.

Tabulka 1a: Rozsah zjištěných průměrných koncentrací dioxinů a PCB v drůbeži v různých zemích Evropy v pg I-TEQ/g tuku.

Stát do r.1990 1990-94 1995-99
  PCDD/Fs PCBs PCDD/Fs PCBs PCDD/Fs PCBs
DE 0,62 0,58
IT 0,92
NL 1,63 0,89
SV 0,77 0,70
UK 5,40 2,42 1,68 0,93

Zdroj: Report SCOOP Task 3.2.5 (Dioxins), Final Report, 7 June, 2000

Tabulka 1b: Rozsah zjištěných průměrných koncentrací dioxinů a PCB v drůbeži v různých zemích Evropy v pg I-TEQ/g tuku (jiné zdroje).

Stát Rok PCDD/Fs PCBs
Španělsko 1998-01 6,15
Francie 1998-01 0,60
Katalánsko 1999-00 3,528 0,301
Belgie 2000-01 0,35 0,43
ČR - Lysá n/L 2003 3,5 až 5,7 9,9 až 11,3

Zdroj: CHEM 3955, 16 November 2001, CHEM 4153, 13 March 2002

Tabulka 1c: Koncentrace dioxinů v důbeži podle autorů různých studií v pg I-TEQ/g tuku.

Stát Rok Autor PCDD/Fs
Německo 1990 Furst et al. 1,40 a 2,30
Kanada 1991 Furst et al. 2,60
Holandsko 1993 Theelen et al. 1,70
USA 1995 Scheter et al. 0,10 až 5,17
USA 1999 Fiedler et al. 0,61 až 0,78
USA 2000 Ferrario a Byrne 1,30
ČR - Lysá n/L 2003 - 3,5 až 5,7

Zdroj: CHEM 3955, 16 November 2001

Tabulka 2: Koncentrace dioxinů v potravinách v Německu (národní průměr) v pgTEQ/g tuku, v pgTEQ/g produktu nebo v pgTEQ/g čerstvé hmotnosti.

Název Pozn. do r.1990 1990-94 1995-99
vejce tuk 1,08 1,16
mléko a mléčné výrobky tuk 1,92 0,86 0,57
ovoce a zelenina produkt 0,01 0,01
hovězí maso tuk 0,71 0,66
hovězí játra tuk 2,60
vepřové maso tuk 0,39 0,35 0,29
vepřová játra tuk 3,00
drůbeží maso tuk 0,62 0,58
jehněčí a skopové maso tuk 1,83 0,52
kapr živá váha 0,74
sumcovité ryby živá váha 0,52
pstruh chovaný živá váha 0,26
pstruh živá váha 0,33 0,43

Zdroj: Report SCOOP Task 3.2.5 (Dioxins), Final Report, 7 June, 2000

Tabulka 3: Průměrný procentuální podíl jednotlivých druhů potravin na denním příjmu dioxinů (I-TEQ) v pikogramech na den v různých zemích Evropy u dospělých osob (celkové populace).

Země Rok Příjem PCDD/F Mléčné výrobky Maso, drůbež Vajíčka Ryby Ostatní Příjem PCB
FI 91-99 61 16 6 4 63 11 50,5
FR 98-99 97 33 13 2 26 26 neudán
DE 95-98 51 39 30 11 11 9 neudán
IT 45 26 32 7 35 - neudán
NL 90-91 82 39 20 4 2 35 neudán
NO 89-96 29 22 14 12 46 6 110
SV 96-99 68 19 31 2 34 14 63
UK 92 88 25 20 4 6 45 56,5
Rozsah 89-99 29-97 16-39 6-32 2-12 2-63 6-45  

Zdroj: Report SCOOP Task 3.2.5 (Dioxins), Final Report, 7 June, 2000

Poznámka:

Max. hodnoty příjmu dioxinů, který je platný pro 5% populace, může být v zemích EU přibližně dvakrát až třikrát vyšší. Celkový příjem dioxinů a polychlorovaných bifenylů není pro všechny země udáván (pro čtyři země je udáván v rozsahu 112 až 145 pgTEQ/den).

Tabulka 4: Koncentrace dioxinů a PCB v rybách v Lysé nad Labem a v okolí Spolany Neratovice po povodních v roce 2002 v pg WHO-TEQ/g živé váhy

Vzorek Označení vzorku Lokalita PCDD/Fs PCBs PCDD/Fs+PCBs
sumeček americký Lysá - 3643 Josefův rybník 0,41 3,37 3,78
plotice Lysá - 3644 Josefův rybník 0,46 5,48 5,94
karas Lysá - 3645 rybník Holaňák 0,17 1,11 1,28
sumeček americký Lysá - 3646 rybník Okrouhlík 0,01 0,26 0,27
kapr 152 tůň Libiš 0,5 0,7 1,2
štika 153 tůň Károvka 0,5 0,9 1,4
karas větší 154 tůň Károvka 0,5 0,8 1,3
okoun 155 Obříství pod elektrárnou 1,1 2,2 3,3
štika 156 tůň Obříství 0,7 2,0 2,7
karas větší 157 tůň Obříství 0,6 0,5 1,1
štika 158 tůň Obříství 0,5 1,1 1,6
kapr 159 tůň Obříství 0,5 1,1 1,6
štika 160 levý břeh Labe 0,9 4,4 5,3

Zdroj: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002, TOCOEN REP. No.236, Brno, únor 2003, Protokoly vzorků 3643 až 3646, ČIŽP, červenec 2003

Tabulka 5: Výsledky monitoringu k 21.8.2003

Vzorek č. protokolu PCDD/Fs (dioxin) PCBs Směrnice EU 2375/
2001/EC
Průměrné hodnoty v EU pro PCDD/F Průměrné hodnoty v EU pro PCB Pozn.
pg WHO-TEQ/g tuku pg I-TEQ/g tuku pg WHO-TEQ/g tuku pg I-TEQ/g tuku pg I-TEQ/g tuku
Kohout 3494 04.04.03 11,3-11,3 2 0,4-0,7 0,3-1,5 Arnika/Lysin
Slepice 3648 3,5-3,9 9,9-10,0 2 0,4-0,7 0,3-1,5 Arnika/Lysin
Zemina 3493 3,9-3,9* 0,6-0,6* - Arnika/Lysin
Slepice 3637 4,6-5,7 2 0,4-0,7 0,3-1,5 Město Lysá n/L
Slepice 3,5-3,6 2 0,4-0,7 0,3-1,5 Město Lysá n/L
Zajíc 3635 1,6-2,2 nestanoveno Město Lysá n/L
Zajíc 0,8-2,5 nestanoveno Město Lysá n/L
Bažant 5,8-6,4 nestanoveno
***
Město Lysá n/L
Bažant 14,6-15,6 nestanoveno
***
Město Lysá n/L
Sumeček americký 3643 Josefův rybník 22,9-25,0 188,1-188,1 4 ** 10 (0,3 - 47) 30 ČIŽP
Plotice 3644 Josefův rybník 17,5-18,8 209,8-209,8 4** 10 (0,3 - 47) 30 ČIŽP
Karas 3645 rybník Holaňák 5,6-8,1 36,0-36,8 4** 10 (0,3 -47) 30 ČIŽP
Sumeček americký 3646 rybník Okrouhlík 6,9-3,6 28,6-30,5 4** 10 (0,3 - 47) 30 ČIŽP

* stanoveno v pg I-TEQ/g sušiny
** stanoveno v pg I-TEQ/g živé váhy
*** pro chov zvěře platí limit 2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g tuku)

Zpracoval 22. září 2003 Ing. Milan Havel, Arnika, program Toxické látky a odpady

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu