Do Bečvy unikla voda znečištěná niklem

30.10.2020 - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ / PRAHA | Články
Z kanálu v Juřince vytékala 27. 10. 2020 zpěněná voda.
@UdalostiOstrava / Twitter
Podle tiskové zprávy České inspekce životního prostředí výsledky rozborů vody z Bečvy, které v místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském Meziříčí – Juřince odebrala v úterý 27. října, prokázaly zvýšené množství niklu. Výsledky nepotvrdily zvýšený obsah kyanidů.

"Je smutné, že k úniku toxických látek došlo na Bečvě už podruhé v rozestupu jednoho měsíce. Byť nikl není kyanid a řeku jednorázově neotráví, jde o těžký kov toxický pro vodní organismy a životu v Bečvě rozhodně nepomůže. Nikl a jeho sloučeniny jsou také rakovinotvorné pro člověka," řekl o nově zjištěné látce po dalším úniku šodlivin do řeky Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika.
"Česká inspekce životního prostředí nyní pokračuje v šetření příčiny a zdroje kontaminace, ve spolupráci s vodoprávním úřadem monitoruje řeku a vzájemně si vyměňuje informace s ostatními složkami. Dosud nebyly potvrzeny žádné úhyny ryb. Na základě kompletních a křížových výsledků rozborů určíme další postup inspekce. Kompletní analýzy a hodnoty rozborů vody nebudeme blíže komentovat, protože jsou důležité pro další šetření, které inspekce následně povede," řekl v tiskové zprávě ČIŽP Erik Geuss, ředitel ČIŽP. Z toho lze vyvodit, že vlastně ČIŽP opět neví, odkud přesně toxické látky do Bečvy unikly stejně jako v případě kyanidů na konci září.
"Záleží na tom, jaké má inspekce analytické možnosti. Pokud by měla možnost podrobné screeningové analýzy na celou škálu látek, možná by se zdroje podobných úniků hledaly lépe," komentoval to Petrlík.

Vyšetřování úniku kyanidů, k němuž došlo 20. září tohoto roku, se značně protahuje. I když hned po havárii ČIŽP ze seznamu podezřelých překotně vyloučila podnik DEZA Valašské Meziříčí, svědectví rybářů, kteří byli na místě v době, kdy k úniku došlo, hovoří spíše proti označenému místu úniku, tedy kanálu v Juřince začínajícímu v areálu bývalé Tesly. Ministr životního prostředí Richard Brabec přitom na tiskové konferenci 1. října řekl: "Smyčka se utahuje kolem areálu Tesla Rožnov, tedy toho kanálu, který z areálu Tesly Rožnov teče do Bečvy. Je tam několik subjektů, které podle našich informací nakládají s kyanidy."

Analýza zveřejněná v tomto týdnu v Deníku Referendum (https://denikreferendum.cz/clanek/31851-otravila-becvu-deza-jine-vyklady-nedavaji-smysl-urady-zatloukaji-a-klamou) však ukazuje zpátky na Dezu. "Tato analýza nepostrádá logiku a opírá se o svědectví lidí, kteří viděli havárii na místě," řekl Petrlík.

Podepište petici

Bezjedu barPodepište výzvu "Řeky bez jedů"

Kyanidy, které z Bečvy udělaly mrtvou řeku, jsou vyvrcholením úniků toxických látek do vod, k nimž dochází v poslední době stále častěji. Ochrana vod polevila kvůli nedostatečnému monitoringu toxických látek a je také důsledkem benevolentního povolování dalších a dalších zdrojů znečištění.

Žádáme proto:

Řádné vyšetření havárie, ke které došlo 20. září 2020 na Bečvě pod Valašským Meziříčím, a exemplární potrestání jejích viníků.

Vody ohrožují nejen kyanidy, ale život v nich otravuje i celá řada dalších chemických látek, které se ani neměří a jejichž skladování v sousedství vodních toků není dostatečně omezené. Ke zvýšení prevence znečištění vod proto žádáme zlepšení monitorování toxických látek, konkrétně:

  1. Pro kyanidy snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) tak, aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami.
  2. Snížení ohlašovacích prahů do IRZ pro další nebezpečné látky v únicích do vody a v odpadech.
  3. Zpřísnění limitů pro vypouštění látek nebezpečných pro vodní organismy, včetně mědi a zinku.
  4. Sledovat větší škálu látek ohrožujících kvalitu vody povrchové i zdrojů pitné vody, ke kterým patří široká škála perfluoralkylovaných látek (PFAS). Žádáme jejich zařazení na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech (do IRZ).
  5. Zveřejnění snadno dostupného seznamu starých ekologických zátěží, z nichž trvale unikají toxické látky kontaminující vodní organismy a ryby.
  6. Zpracování plánu na omezení zátěže vodních toků a ryb rtutí.

V Praze a Ostravě 26. září 2020

Adresáti: Vláda ČR, Ministr životního prostředí ČR, Parlament ČR, zastupitelstva krajů i obcí, krajské a obecní úřady

Výzvu Řeky bez jedů podepsalo na těchto stránkách 6949 lidí.

Jméno*
Napište své jméno.

Příjmení*
Napište své příjmení.

Ulice a číslo*
Zadejte ulici a číslo.

Město / obec*
Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.

PSČ*
Zadejte poštovní směrovací číslo.

Telefon
Povoleny jsou pouze číslice

E-mail*
Emailová adresa není platná nebo už byla použita.

Zaměstnání / funkce
Neplatný Vstup


* Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.

Podepsáním petice uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu