Do Holandska pojedou dívky z Mladé Boleslavi

6.6.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
Celonárodní soutěž, kterou pořádalo sdružení ARNIKA v rámci své kampaně "Budoucnost bez jedů", již má svého vítěze. Výsledky osmiměsíčního soupeření dětských družstev vyhlásila ARNIKA včera u příležitosti Světového dne životního prostředí.
V klání36 kolektivů z celé České republiky vyhrál sedmičlenný dívčí tým z Osmiletého gymnázia v Mladé Boleslavi pod vedením učitele Mgr. Radka Kotlaby (Eva Brázdová, Dita Frydrychová, Jana Chaloupecká, Lenka Purteková, Lenka Rýdlová, Eliška Swiacká, Sandra Vranovská). Dívky si svou prací na projektu ARNIKY vysloužily výlet do kolébky ekologického hnutí - do Holandska. Zájezd částečně sponzoruje holandská nadace DOEN a s organizací pomáhá další holandská nadace Milieukontakt Oost Europa. Druhé místo obsadila pětičlenná skupina rovněž dívek z osmiletého gymnázia v Nymburce pod vedením Mgr. Jiřího Řehounka. Jedna z organizátorek akce, Markéta Bartošová, podotýká, že soutěž byla velmi náročná. Děti ve věku 11 - 14 let v ní osm měsíců pracovaly na třech projektech zaměřených na problematiku toxických látek a toxického znečištění Země. Soutěž zahrnovala jak praktická pozorování v přírodě, v místě bydliště dětí (1. znečištění vody: "Voda bez života není voda", 2. znečištění půdy: "Dusík dusí"), tak studium souvislostí v globálním měřítku (3. Znečištění toxickými látkami v severních polárních oblastech: "Nech medvěda žít"), a dále komunikaci s orgány státní správy (např. poslanci Parlamentu ČR či referátu životního prostředí okresního úřadu) a zástupci průmyslových podniků - znečišťovatelů. "Při hodnocení soutěže jsme vycházeli z několika kritérií: jedním z nich byla úplnost práce. Jsme si však vědomi náročnosti zadání a proto jsme vysoce hodnotili hlavně vlastní vklad do zpracování - fotografie, nákresy, obrázky apod.," říká Markéta Bartošová a dodává: "Vítězná skupina pracovala s nasazením, to je vidět na první pohled. Dívky vypracovaly všechny úkoly vysoko nad rámec zadání, nechybí ani tzv. Palubní deník, tedy záznam zážitků a různých postřehů, které děti zažily při svých výpravách do přírody." Vítězná skupinka dívek k tomu poznamenává: "Soutěž nám přišla poměrně obtížná, třeba i proto, že je takto dlouhodobá. Také je velice těžké pracovat zároveň na třech tématech. Nejvíce se nám líbily výpravy, ať už "za dusíkem", nebo k vodě. Nejen že jsme poznaly různé živočichy, ale především jsme si užily i spoustu legrace." Práci dívčího týmu ohodnotil I jejich třídní profesor Radek Kotlaba: "Oceňuji především snahu vést účastníky k pochopení širších souvislostí problému (např. medvěd), podnítit je k rozhodnutí sami pro věc něco udělat (např. třídění odpadů, psaní dopisu), v neposlední řadě zjistit, jak s podobnými názory v dnešní době můžu obstát (uspořádání ankety)... Nevím, zda to bylo záměrem, ale vysoce kladně hodnotím samostatnost zpracování a obecné dovednosti s tím získané, především proto, že tento typ úkolů a dovedností současná česká škola ve svých studijních programech zanedbává." "Součástí zadání bylo i poslání žádosti o informace o vypouštěných látkách do životního prostředí na konkrétní průmyslový provoz," říká RNDr. Jindřich Petrlík a pokračuje, "Znovu se bohužel ukázalo, že ne všechny podniky jsou ochotny informovat veřejnost. Zatímco vítězné skupině Kovona Lysá nad Labem na žádost o informace neodpověděla, kolektiv na druhém místě od ŽOS Nymburk odpověď dostal. Vítězné družstvo psalo také senátorovi Mitlenerovi (ODS), ani ten se nenamáhal kolektivu dívek z Mladé Boleslavi odpovědět."

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu