Do staronové aleje na Šluknovsku dnes dobrovolníci vysázeli 102 mladých stromků

30.10.2015 - ŠLUKNOVSKO | Novinky
Dobrovolníci sázejí alej k Fukovu
Celkem 102 dubů a lip dnes vysázeli dobrovolníci Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR, obyvatelé Šluknova i členové nevládní organizace Arnika k místu, kde kdysi stávala obec Fukov. Celkem ruku k dílu přiložily tři desítky lidí. Obnovili tak část trasy historické aleje spojující Česko a Německo. Do sbírky na nákup stromů a ochranných potřeb, kterou pořádalo ekologické sdružení jako součást kampaně Zachraňme stromy, přispěli lidé více, než byla původní očekávání. Díky tomu bylo dost peněz jak na původně plánovanou výsadbu 59 dubů, tak dalších 43 lip. Svůj strom si zasadila také starostka Šluknova Mgr. Eva Džumanová.

Přečtěte si více o sázení na Šluknovsku >>

„Děkujeme všem dárcům za štědré příspěvky na staronovou alej, pro kterou jsme symbolicky vybrali duby a lípy. Věřím, že se podařilo upozornit nejen na zajímavé historické místo zaniklé obce, ale i na potřebnost a krásu alejí v naší krajině. Arnika se o ochranu stromů u nás dlouhodobě zasazuje nejen hledáním způsobů, jak aleje nekácet, či zvyšováním bezpečnosti provozu v alejích, ale i sázením nových stromů,“ vysvětluje své motivace vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.

Podívejte se na video >>

„Lidem ze sdružení Arnika patří veliké poděkování za uspořádanou sbírku, z jejíhož výtěžku mohli nakoupit stromky i další vybavení, které nám pomohlo sázet a které ochrání sazenice před zvířaty i větrem. Výsadba dubů a lip přispěje ke zlepšení celkového vzhledu města, ke zkvalitnění životního prostředí a jistě bude lákat obyvatele i turisty k procházkám nejen od křížové cesty v Království na Rybničnou, ale i do širokého okolí,“ pochvaluje si spolupráci s Arnikou starostka Šluknova Mgr. Eva Džumanová.

Pár fotografií ze sázení >>

„Chtěli bychom zkrášlit místní krajinu, a proto jsme se dnes přidali k sázení stromů do míst, kudy alej historicky vedla. Aby byla krajina Šluknovska atraktivní pro místní i turisty, opravili jsme nedávno také boží muka v bývalém Fukově,“ říká členka Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR Helga Hošková.

„Velice se nám líbí tato občanská iniciativa, podporuje totiž interakci člověka a přírody. Co může být užitečnější, než zasadit ve vhodnou chvíli strom,“ říká Vlastimil David z firmy Topos, která podpořila sázení. On sám pak umístil okolo nově vysázených stromů několik opěrných kůlů.

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí /www.dbu.de/

dbu

Banner-stika

Sledujte nás: