Dobré zprávy: EU zakázala používání perfluorované kyseliny (PFOA)

22.4.2020 - BRUSEL | Novinky
PFOA v hasicích pěnách
zdroj: Wikimedia Commons
Od 4. července 2020 bude v Evropské unii platit zákaz používání PFOA, který byl již v roce 2019 schválen stranami Stockholmské úmluvy. Zákon však umožňuje výjimky pro některá průmyslová odvětví, např. zdravotnický textil, zdravotnické pomůcky či hasicí pěny. Tyto výjimky byly prosazeny i přes odpor neziskových organizací, které poukazují na to, že pro většinu z nich již existují bezpečnější alternativy bez jakékoli přítomnosti PFOA i dalších podobných perfluorovaných látek.

Největším zdrojem znečištění perfluorovanou kyselinou jsou hasicí pěny - používají se k hašení průmyslových požárů i při požárních cvičeních. Ve většině západních zemí již probíhá přechod k pěnám, které PFOA neobsahují, ale do České republiky tento trend zatím nedorazil. Hrozí tak, že zůstaneme pozadu a budeme odkázáni na zastaralé pěny, které mohou být v dohledné době zakázané.

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

PFOA je chemikálie známá jako „forever chemical“. Máme ji doma jako teflonovou pánev či goretexovou bundu. Dokonce i pitná voda je kontaminovaná PFOA a vědci ji nacházejí i v horských jezerech, kam se lidé málokdy dostanou. PFOA tam však doputuje navázána na vodu v podobě srážek. 

Tato látka je prakticky všudypřítomná. Šetření Arniky z roku 2012 odhalilo její výskyt i v papírových obalech na potraviny.

Tato skupina chemikálií je dnes v EU masivně nahrazována, bohužel ale podobnými perflurovanými látkami s nižším počtem fluoru, a to navzdory skutečnosti, že ve většině výrobků, kde se dnes používají, by nemusely vůbec být. Některé evropské státy (např. Dánsko či Nizozemí) navrhují zákaz EU zpřísnit a všechny perfluorované látky plošně zakázat.

Banner-stika

Sledujte nás: