Dopis ministrovi životního prostředí Liboru Ambrozkovi

18.1.2006 - Arnika | Články
Vážený pane ministře, únik kyanidů do řeky Labe z LZ Draslovka Kolín, k němuž došlo v uplynulých dnech, nastoluje řadu otázek souvisejících s naplňováním zákonů v rezortu životního prostředí. Obracíme se proto na Vás se žádostí o řešení problémů, jež by mohly pomoci podobným případům předcházet anebo alespoň přispět ke snížení zátěže vod nebezpečnými látkami.
Vážený pane ministře, únik kyanidů do řeky Labe z LZ Draslovka Kolín, k němuž došlo v uplynulých dnech, nastoluje řadu otázek souvisejících s naplňováním zákonů v rezortu životního prostředí. Obracíme se proto na Vás se žádostí o řešení problémů, jež by mohly pomoci podobným případům předcházet anebo alespoň přispět ke snížení zátěže vod nebezpečnými látkami. Podle našeho soudu jsou to orgány státní správy, které mají v rukou řadu nástrojů k předcházení podobným případům. K takovým nástrojům patří dostatečně přísná opatření při vydávání integrovaných povolení pro průmyslové podniky. Ta mohou obsahovat i limity pro omezování trvalých úniků nebezpečných látek do řek, dle přílohy č. 2 k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci se to týká i kyanidů. Z internetových stránek Středočeského kraje není bohužel možné zjistit, zda provoz na výrobu kyanidů v LZD již získal integrované povolení anebo nikoliv. Podle informace na stránkách http://www.ippc.cz se tak zatím nestalo. Proto se tážeme, zda při vydávání integrovaného povolení pro tento provoz bude ministerstvo trvat na snížení celkových úniků kyanidů do řeky Labe oproti současnému stavu (LZD vypustily v roce 2004 za běžného provozu do řeky 1600 kg kyanidů, což je nejvíce v ČR.)? Rovněž se ptáme, zda se zasadíte o to, aby byly v integrovaných povoleních stanovovány dostatečně přísné limity pro další nebezpečné látky vyjmenované v příloze 2 zákona č. 76/2002 Sb.? Musíme konstatovat, že dosud nebyla možnost stanovování limitů pro látky z přílohy č. 2 zákona o integrované prevenci v integrovaných povoleních pro podniky příliš využita a totéž platí i pro oblast ochrany ovzduší. K prevenci havárií může přispět i plné zveřejňování údajů o únicích nebezpečných látek v integrovaném registru znečišťování. K absenci zveřejnění jakéhokoli havarijního úniku za rok 2004 do IRZ bohužel přispělo samo ministerstvo výkladem, že je není nutné ohlašovat, pokud nedosahují ohlašovací limity stanovené pro jednotlivé látky. Ovšem nic takového z NV č. 368/2003 Sb. o integrovaném registru znečišťování explicitně nevyplývá. Naopak je u podobných registrů běžnou praxí, že havarijní úniky se započítávají do celkových úniků (emisí) do příslušné složky životního prostředí, jen se vykazují do zvláštní kolonky. I v zájmu předcházení průmyslovým haváriím spojeným s úniky toxických látek Vás proto žádáme, aby MŽP tento výklad opravilo. Vnímejte náš dopis, prosím, jako podnět do diskuse na téma prevence podobným haváriím, k jaké došlo v kolínském podniku. S pozdravem RNDr. Jindřich Petrlík, předseda sdružení Arnika Martin Skalský, místopředseda sdružení Arnika Mgr. Markéta Bartošová, místopředsedkyně sdružení Arnika

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí