EcoLur: Čeští experti na znečištění zkoumají sever Arménie

31.7.2018 - PROVINCIE LORRI | Novinky
FOTO: EcoLur
Ekologové z České republiky zkoumají, do jaké míry jsou těžební oblasti v okolí měst Alaverdi, Shnogh a Akhtala znečištěny těžkými kovy a jaký dopad to může mít na lidské zdraví. V průběhu července odborníci z české organizace Arnika specializující se na chemickou bezpečnost ve spolupráci s Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze odebírali vzorky půdy, říčních sedimentů, vlasů místních a také domácích slepičích vajec, informoval arménský portál EcoLur.  

Toto zkoumání se uskutečnilo v rámci projektu Zapojení občanské společnosti v Arménii do rozhodovacího procesu o těžbě, který financuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Realizátory projektu jsou nevládní organizace Arnika, Arménské ženy pro zdraví a zdravé životní prostředí a informační portál EcoLur. Čeští odborníci Nikol Krejčová, Jitka Straková a Marek Šír novinářům řekli, že cílem tohoto projektu je chránit obyvatele před dopady znečištěného životního prostředí. Také poznamenali, že vzorky budou podrobeny laboratorní analýze na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a výsledky analýzy by mohly být k dispozici už v říjnu 2018.

Podle zprávy "Geo Alaverdi o životním prostředí a rozvoji měst" vypustí továrna na měď v 13tisícovém Alaverdi každoročně 25 000 tun oxidu siřičitého a území v okruhu 3 km od závodu je velmi silně znečištěno těžkými kovy, přičemž maximální přípustná koncentrace je překročena 20 až 40krát, uvedla Victoria Burnazjan z EcoLuru. Dodává, že region Lorri zcela jasně vede mezi arménskými regiony, pokud jde o atmosférické emise ze statických zdrojů. "V této oblasti se vypouští zhruba 51 000 tun škodlivých látek ročně a nejsou používány vhodné technologie k jejich odstraňování," uvedla Burnazjan. Zdravotní expertka nevládních organizací Qnarik Grigorjan z Arménských žen pro zdraví a zdravé prostředí uvedla, že takové znečištění negativně ovlivňuje zdraví čllověka a může způsobit závažná onemocnění.

Kvůli emisím z továrny Alaverdi se změnila kyselost místních řek Debed a Akhtala. Voda z řek se používá pro zavlažování zemědělské půdy, která se takto nadměrně zasoluje a okyseluje. 

Tento článek byl v angličtině uveřejněn na webových stránkách organizace EcoLur.

Banner-stika

Sledujte nás: