Ekologické organizace žádají odstoupení ředitele ČIŽP. Při vyšetřování otravy Bečvy úřad totálně selhal

24.3.2021 - PRAHA | Tiskové zprávy
Bečva v září 2020
Foto: zpravyzmoravy.cz
Vyšetřování největší ekologické havárie posledních desetiletí provází vážné pochybnosti. Hlavním důvodem, proč ani po půl roce česká veřejnost nezná viníka, je podle mnoha odborníků naprosto nezvládnutý a netransparentní postup České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Nejde o jediný problém. Na podzim loňského roku opustili inspekci všichni zaměstnanci oddělení CITES včetně šéfinspektorky, kteří instituci vybudovali mezinárodní renomé v boji proti pašerákům s chráněnými zvířaty.  Ekologické organizace sdružené v asociaci Zelený kruh žádají ředitele Erika Geusse v otevřeném dopisu o odstoupení, jehož celé znění najdete na konci této tiskové zprávy nebo si můžete stáhnout.

“Žádáme, aby ředitel Geuss vyvodil z celé situace osobní odpovědnost. Pouze funkční instituce s novým vedením bude do budoucna zárukou nekompromisního dohledu nad ochranou životního prostředí, transparentního šetření poškozování přírody a hlavně prevence havárií obludných rozměrů, jakých jsme byli svědky v případě Bečvy,” říká Kamil Repeš z Arniky.

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

Zelený kruh považuje za vážnou chybu ředitele Geusse také hromadný odchod zaměstnanců oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES vedeného Mgr. Pavlou Říhovou. “Za tímto hromadným odchodem stály nevyhovující podmínky ze strany vedení ČIŽP, a rovněž pak přímo osobní přístup ředitele Geusse. Oddělení CITES se podílelo na odhalení desítek pokusů o nelegální vývozy živých zvířat nebo výrobků z nich. Hromadný odchod zaměstnanců je přímou hrozbou pro ochranu ohrožených druhů živočichů a rostlin, jež jsou žádaným a výnosným artiklem v rámci nelegálního obchodu a je o to skandálnější vzhledem k tomu, že ČR je známá např. jako množírna kočkovitých šelem,” vysvětluje Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat.

Jan Freidinger z Greenpeace dodává: “Kauza Bečva zásadně podlomila důvěru v ČIŽP. A to nejen kvůli pochybnostem ohledně samotného průběhu vyšetřování havárie, ale především kvůli postoji ředitele Geusse, který bagatelizuje veškeré důkazy o zpackaném vyšetřování a špatné komunikaci ohledně havárie ze strany ČIŽP. Tím nejenže prohlubuje nedůvěru v jím vedenou instituci, ale znemožňuje i jakoukoliv nápravu a přijetí opatření, které by zamezily opakování podobné situace v budoucnu. Proto je na místě jeho odchod a zodpovědný výběr nového vedení, které vrátí ČIŽP ztracenou kredibilitu.”


Vážený pane řediteli Geussi,
je to již 6 měsíců, které uběhly od průmyslové havárie, jež nemá co se týče rozsahu, závažnosti a dopadu na životní prostředí v České republice obdoby. V řece Bečvě někdo neznámými jedy (pravděpodobně kyanidy) otrávil několik desítek tun ryb a poškodil ekosystém celé řeky na několikakilometrovém úseku. 

Dodnes nejsou známi viníci této havárie, ale bohužel ani jednoznačné kroky, které ČIŽP k jejich vypátrání a usvědčení podnikla. K špatné situaci se vyjádřila řada odborníků, kteří rozporují utajování informací a ne příliš kvalitní práci inspektorek a inspektorů. 

Jedním z odborníků je profesor Ivan Holoubek, který pro Váš resort vypracovával znalecký posudek. Pan profesor na základě svých znalostí a zkušeností veřejně upozornil, že Vaši inspektoři odebrali vzorky nepřijatelně pozdě a zcela opomenuli aktuální odběry na klíčových místech. Včasné odběry u výpustí podezřelých průmyslových závodů byly nezbytné pro identifikaci pachatele. 

Například u výpusti továrny DEZA byly vzorky odebrány až čtyři dny po havárii (24. září 2020):  „Můžeme říct na základě vzorků dvě věci: že na začátku ve vodě byl určitý obsah kyanidů a že se postupem času ředil. Udělali ovšem fatální chybu, že nešli proti proudu a neodebrali vzorky u všech výpustí. Ze vzorků se tedy prakticky nedá jednoznačně říct, kdo je na vině.“ 

Znalec v oblasti environmentálního práva JUDr. Petr Svoboda potvrzuje, že by informace o vyšetřování havárie měly být veřejné a že se Česká inspekce životního prostředí chová nepatřičně netransparentně: „V daném případě a v současné době (tedy s odstupem téměř čtyř měsíců) je prakticky vyloučeno, že by zveřejnění informací o odebraných vzorcích z Bečvy či jejich podstatné — relevantní — části mohlo nějak myslitelně a reálně ohrozit řádný výkon veřejné správy, respektive vyšetřování. Odebrané a vyhodnocené vzorky jsou stabilní důkazy. Pokud už jednou byly řádně zachyceny a zaprotokolovány, tak se už nemění a prakticky nikdo je už nemůže ovlivnit.”

Shodně se zmíněnými odborníky, vyjadřujícími se v kauze Bečva, i mnoha zástupci občanské společnosti, která je stávajícím průběhem kontrolní činnosti ČIŽP znepokojena, se domníváme, že Česká inspekce pro životní prostředí pod Vaším vedením fatálně selhává, a to nejen při vyšetřování havárie otrávené Bečvy, ale i při komunikaci s veřejností.

Dalším manažerským selháním je hromadný odchod zaměstnanců oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES vedeného Mgr. Pavlou Říhovou. Za tímto hromadným odchodem stály nevyhovující podmínky ze strany vedení ČIŽP, a rovněž pak přímo Váš osobní přístup k tomuto špičkovému oddělení, které léta budovalo svými výsledky dobré jméno České republiky po celém světě.

Oddělení CITES vedené Mgr. Pavlou Říhovou se podílelo na odhalení desítek pokusů o nelegální vývozy živých zvířat nebo výrobků z nich, např. operace „Trophy“ – rozkrytí ilegálního obchodu s tygřími produkty v ČR, operace „Rhino“ – černý obchod s rohy nosorožců, operace „Osseus“ – obchod se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi, operace „Lora“ – ilegální obchodování s papoušky. Tým oddělení CITES se zásadní měrou podílel i na odhalení nelegálních tygřích jatek v ČR v roce 2018.

Velmi dobře víte, že zachování týmu oddělení CITES v tehdejším složení bylo klíčové, mj. i z následujících důvodů:
· Šlo o jediný útvar v rámci ČIŽP i MŽP specializující se na obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Vedoucí oddělení byla dokonce členkou expertní skupiny Interpolu pro wildlife crime.
· Odchodem týmu oddělení CITES bylo ohroženo fungování Stálé zvláštní pracovní skupiny pro CITES, ačkoliv jde o jedinou meziresortní skupinu zabývající se odhalováním wildlife trafficking v ČR. Vaším přičiněním
· Celní správa ztratila klíčového spolupracovníka pro pátrání po tomto druhu trestné činnosti.

Rozpadem původního týmu CITES došlo pod Vaším vedením k přímému ohrožení letité, úspěšné a celosvětově oceňované práce v boji proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Pozice ČR byla dlouhodobě postavena na vysoké kvalitě, odborné erudici a osobní integritě odešlých členů týmu CITES, kteří byli pro mezinárodní společenství garanty pro vzájemnou spolupráci a jejich role je v tomto ohledu zcela nezastupitelná.

Musíte si být plně vědom, jak se situace kolem legálních i nelegálních chovů tygrů, lvů, medvědů a dalších velkých i malých ohrožených kočkovitých šelem v kategorii CITES zhoršuje. 

Proto považujeme hromadný odchod zaměstnanců oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES za Vaši vážnou chybu,  která je navíc v přímém rozporu se zájmy a ochranou těchto ohrožených druhů živočichů a rostlin, jež jsou žádaným a výnosným artiklem v rámci nelegálního obchodu.

Vzniklou situaci, do které jste ČIŽP dovedl, a nekompetentnost, s jakou vykonáváte svoji funkci, již nelze nadále tolerovat.

Žádáme Vás proto, abyste přijal svou odpovědnost za nevyřešenou kauzu havárie na řece Bečvě a za rozpad oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES a z pozice ředitele České inspekce životního prostředí odstoupil. 

Tento dopis, prosím, považujte za otevřený.

S pozdravem

Daniel Vondrouš
ředitel
Zelený kruh, asociace ekologických organizací

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu