Elastic Band - Create Your Imagination


Výrobce: dovozce: satkylevne.cz
Prodejce: satkylevne.cz
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové mohou přecházet kůží především, pokud se dítě potí, případně i do slin (v případě vkládání přívěsku do úst) a společně s nimi konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje minimálně v přívěscích ve tvaru pandy a dalším z černého plastu DEHP v množství 2,9 % hmotnosti a DOIP (diisooktylftalát) v množství 36,3 % hmotnosti.

Datum upozornění: 31.8.2014