Expedice Kazachstán bez jedů 2013

29.8.2013 - KAZACHSTÁN
Arnika vyrazila do Kazachstánu pomoci místním lidem se zmapováním toxického znečištění, které pochází převážně z hutního a chemického průmyslu, ale také třeba z pozůstatků po sovětském vojenském vybavení. Po úspěšných projektech, kdy pomohli kontaminovaným oblastem v Česku a zmapovali sklady pesticidů v Arménii, vydávají se odborníci Arniky a Vysoké školy chemicko-technologické na průzkum znečištěných oblastí Kazachstánu. Společně s místními nevládními organizacemi budou odebírat vzorky z míst průmyslového znečištění a následně v nich hledat kontaminaci polychlorovanými bifenyly, dioxiny a těžkými kovy v půdě, vodě i ovzduší.  

Banner-stika

Sledujte nás: