Guma mazací, Sky Art


Země původu: Austrálie (Vánoční ostrov)
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Neuveden
Zjištěná závada:

Chemické nebezpečí. Výrobek představuje riziko, protože obsahuje 11% hmotnosti bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 34% hmotnosti di-“isononyl” ftalátu (DINP). Guma je atraktivní pro děti, takže by ji mohly považovat za hračku. Podle Směrnice o používání nebezpečných látek 76/769/EHS je zakázáno používat některé ftaláty v hračkách.

Datum upozornění: 19.6.2009