HP Pelzer potřebuje zlegalizovat černé stavby

30.12.2019 - ŽATEC | Články
Továrna HP Pelzer v Žatci (2009).
pubi
Aktivita občanů sdružených ve spolku Veřejnost proti nepravostem 2016 (VPN 2016) přináší ovoce v podobě procesu posouzení vlivů na životní prostředí, který musí podstoupit provoz výrobce akustických izolací do aut a dalších autodílů, HP Pelzer v Žatci. „Dokud nebude dokončen proces EIA, nesmíme stavět nové sklady, které by nahradily stávající, jež jsou nevyhovující. Zároveň jsou pozastaveny rekonstrukce objektů,“ sdělil ve své tiskové zprávě HP Pelzer. Současně musí získat dodatečné povolení na „černé“ stavby ve svém areálu. Pokuty od úřadů celkově v řádech milionů korun, stížnosti od lidí na hluk, prach, zápach nebo zvýšenou dopravu. To už řadu let doprovází provoz podniku HP Pelzer, který v Žatci nedaleko hlavního železničního nádraží vyrábí akustické izolace do aut. Po dlouhé době se vedení společnosti k celé záležitosti vyjádřilo a nastínilo, jak hodlá zjednat nápravu. Podnik se v předešlých letech rozrostl, kromě původního Mitopu využívá také areály bývalých šroubáren a cukrovaru. V řadě objektů ale roky vyrábí a skladuje materiál a hotové výrobky „načerno“. „V posledních třech letech HP Pelzer intenzivně pracuje na nápravě situace v areálu a legalizaci nezkolaudovaných objektů. Strategie byla zvolena tak, že se objekty budou legalizovat postupně. Pro každý objekt se zpracuje projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby, následně budou provedeny stavební úpravy tak, aby objekt splňoval požadavky dnešní legislativy, a na závěr bude objekt zkolaudován,“ popsal nastavený proces vrcholný manažer společnosti Radim Foldyna. Kvůli hluku se k žatecké továrně HP Pelzer v noci sjeli policisté Přečíst článek › Podle jeho slov firma průběžně provádí protihluková opatření a připravuje výstavbu nového skladu, aby nebylo zapotřebí hlučných přejezdů mezi výrobním areálem a budovami bývalé šroubárny, na což si tamní obyvatelé také stěžují. „Kromě toho pracujeme přesunem výroby do jiných závodů a nenasmlouváním dalších nových zakázek na snížení objemu výroby,“ uvedl Foldyna. Firma se podle něj bude také finančně podílet na revitalizaci zeleně v okolí areálu. Vyjádření společnosti HP Pelzer zveřejnila žatecká radnice. „Konečně byl problém, na který lidé upozorňují už od roku 2005, pojmenován. A hlavně, že se nějak začal řešit,“ řekla Anna Buraňová, která bydlí poblíž. Vliv na životní prostředí Podle vedení města má k vyřešení problémů v lokalitě výrazně přispět proces posuzování vlivu továrny na životní prostředí, který musí proběhnout, aby firma získala potřebná povolení. Tamní obyvatelé přijali pozitivně nedávné rozhodnutí ministerstva životního prostředí, že vliv může být významný. Proto probíhá proces podle tzv. velké EIA, ministerstvo požaduje například doplnění chybějících informací o rakovinotvorných látkách. Jeho závěr by měl být znám v příštím roce. „Společnost deklarovala, že výstupy z tohoto procesu splní,“ řekla starostka Zdeňka Hamousová. Hluk, noční záře světel, prach. Lidé už deset let upozorňují na HP Pelzer Přečíst článek › Město požádalo představitele firmy, aby zároveň nechala vypracovat posouzení vlivu společnosti na lokalitu a zdraví obyvatel u Státního zdravotního ústavu. „Zatím jsme posuzovali působení závodu odděleně, řešil se hluk, prach, přejezdy aut a podobně. Nyní se dělá komplexní posouzení, proto jsme požádali i o vypracování dokumentu o vlivu na lokalitu a zdraví obyvatel. Až ho budeme mít k dispozici, zveřejníme ho,“ sdělila starostka. Podle ní vedení společnosti garantovalo, že neprodukuje škodlivé látky v takové koncentraci, aby ohrožovaly zdraví obyvatel.

„Pokuty od úřadů celkově v řádech milionů korun, stížnosti od lidí na hluk, prach, zápach nebo zvýšenou dopravu. To už řadu let doprovází provoz podniku HP Pelzer,“ napsal Žatecký deník ve svém článku 29. 11. 2019 a pokračoval, „Po dlouhé době se vedení společnosti k celé záležitosti vyjádřilo a nastínilo, jak hodlá zjednat nápravu. Podnik se v předešlých letech rozrostl, kromě původního Mitopu využívá také areály bývalých šroubáren a cukrovaru. V řadě objektů ale roky vyrábí a skladuje materiál a hotové výrobky „načerno“.

„V posledních třech letech HP Pelzer intenzivně pracuje na nápravě situace v areálu a legalizaci nezkolaudovaných objektů. Strategie byla zvolena tak, že se objekty budou legalizovat postupně. Pro každý objekt se zpracuje projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby, následně budou provedeny stavební úpravy tak, aby objekt splňoval požadavky dnešní legislativy, a na závěr bude objekt zkolaudován,“ popsal nastavený proces v článku pro Žatecký deník vrcholný manažer společnosti Ing. Radim Foldyna.

Obyvatelé z okolí podniku sdružení ve VPN 2016 přijali pozitivně rozhodnutí ministerstva životního prostředí, že vliv může být významný. Proto probíhá proces podle tzv. velké EIA, ministerstvo požaduje například doplnění chybějících informací o rakovinotvorných látkách. Jeho závěr by měl být znám v příštím roce. „Společnost deklarovala, že výstupy z tohoto procesu splní,“ řekla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Spolek VPN 2016 ve své tiskové zprávě mimo jiné uvádí, že: „Město Žatec pronajímá společnosti HP-Pelzer Raisovu ulici o rozloze 3895 m2. Jedná se o ulici, kterou HP-Pelzer neoprávněně dlouhá léta užíval. Po našem upozornění v roce 2016 došlo počátkem roku 2017 k uzavření nájemní smlouvy. Tato komunikace tvoří páteřní areálovou komunikaci, bez ní nemůže HPP areál užívat. Město má možnost kdykoliv tuto nájemní smlouvu vypovědět, výpovědní lhůta je stanovena na 12 měsíců.“

„Jestliže město již 4,5 roku „řeší“ stížnosti občanů na obtěžování hlukem, prachem a zápachem, jestliže HP-Pelzer ignoruje Rozhodnutí vydaná SÚ Žatec, která jim již v roce 2017 nakázala okamžitě v 8 objektech ukončit provoz, tak proč Město Žatec nevyužije možnosti vypovědět firmě nájem pozemku?“ ptá se dále předsedkyně spolku VPN 2016, Ing. Ivana Vírová.

Zásadní negativní stanovisko ke zpracovanému oznámení v procesu EIA vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší. Ten mimo jiné napsal: „Požadujeme doplnit informaci o tom, jaká opatření k eliminaci zápachu byla (budou) realizována, vzhledem k tomu, že se jedná o záměr, který byl v minulosti předmětem stížností na zápach. V tuto chvíli nejsou dle předložených podkladů instalovány žádné technologie ke snižování emisí látek obtěžujících zápachem a TOC (fenol, formaldehyd a další organické látky a amoniak).“

Také Ústecký kraj požadoval posouzení v procesu EIA hlavně z důvodu umístění areálu v již velice hlukově zatížené lokalitě. Dlužno říci, že Město Žatec posouzení vlivů ve velké EIA nepožadovalo, ale nesouhlasí s dalším rozšiřováním výroby.

Celý areál tedy čeká plné posouzení vlivů na životní prostředí.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu